Harde maatregelen bij overtreding Jachtwet

Het is hetOnderdirectoraat Bosbeheer van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer opgevallen, dat burgers in het wild levende dieren en delen daarvan te koop aanbieden, welke vaak tot de beschermde diersoorten behoren in Suriname.
Ook is er gebleken dat er slachtingen plaatsvinden van in het bijzonder de Jaguar, welk diersoort overigens de grootste katachtige van Zuid-Amerika is, door voornamelijk jagers in de desbetreffende jacht en/of woongebieden.
Het Onderdirectoraat meldt verder, dat er in Suriname 6 ( zes ) soorten in het wild levende katachtigen voorkomen die volgens de Jachtwet 1954 ( GB 1954 no. 25 zoals laatstelijk gewijzigd ) en het Jachtbesluit 2002 ( SB 2002 no. 116 ) totaal beschermd zijn.
De Jaguar valt tevens onder de IUCN Red Data List of Threatened Animals en onder de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Wilde Fauna en Flora (Cites).
Conform artikelen 2 en 3 van de Jachtwet 1954 is niet alleen het doden, kopen, ten verkoop of ter aflevering voor handen te hebben, vervoeren, vangen etc. van beschermde dieren verboden, maar ook het onder zich hebben van delen daarvan al dan niet geprepareerd strafbaar.
Bij overtreding van de bovengenoemde wetten, die vallen onder de Wet Economische Delicten, zal de overtreder onmiddellijk worden aangehouden en in verzekering gesteld en zal een hoge transactieboete worden vastgesteld door het Openbaar Ministerie.
Bij het plegen van een misdrijf ( doden van beschermde diersoorten ) kan los van de bovengenoemde sancties, uw jachtbevoegdheid voor algeheel door het Openbaar Ministerie worden ingetrokken.
Belanghebbenden die meer informatie nodig hebben ten aanzien van de Jachtwet en in het wild levende diersoorten, kunnen terecht bij de Sektie Natuurbeheer-edukatie en Voorlichting van LBB, Cornelis Jongbawstraat no. 10, Paramaribo, tel: 471641, 479431 of 472847 en te Nw. Nickerie aan de Groenhartstraat no. 10, tel: 0232350.

error: Kopiëren mag niet!