Bond NVB in actie

Raymon Ford
Raymon Ford
De Nationaal Vervoerbedrijf Werknemersbond is sinds gisteren in actie. Het besluit tot het voeren van actie is genomen op een algemene ledenvergadering. Daar gaf de bond gisteren sinds 7.00 uur uitvoering aan.
De bond is al geruime tijd in onderhandeling met de directie. Uiteindelijk trok de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie de onderhandeling naar zich toe. Er zijn afspraken gemaakt met een team, bestaande uit de president-commissaris van het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB) en de directeur Transport. De leden worden echter ongeduldig. Vorig jaar is er geen cao gesloten. De bond deed mee in de actie van de overheid voor koopkrachtversterking, met terzijdestelling van de cao. De bond is volgens voorzitter Raymon Ford met 94 leden in actie gegaan. Het effect zal te merken zijn in de operaties van de nv. Mensen die door zorgvervoer worden getransporteerd en werkzaamheden aan de Heiligenweg komen in gedrang. Moengo en Nickerie liggen plat.
“In algemene zin zijn de lonen van het personeel bij NVB zeer laag. Het personeel is zeer gedemotiveerd. Ondanks vele onderhandelingen moeten wij wachten op de staatsbegroting. Wij timmeren ook jaren aan de weg om een functie-onderzoek te plegen en een waardering daaraan te koppelen. Daar komt er ook niets van terecht”, vertelt Ford. Hij geeft aan dat er een heel pakket aan eisen is overhandigd. Zolang er geen volledige overeenstemming wordt bereikt over het pakket, blijven de werknemers in actie. Tijdens een ontmoeting met de minister is de bond ook voorgehouden dat hij niet voor het ministerie moet bepalen wat zijn beleid zal worden. Deze mededeling werd door de minister gedaan. “Ik denk dat het een slip op de tong is geweest. Onze cao geeft duidelijk aan dat de bond betrokken moet worden. Als wij zien dat dingen fout gaan, moeten wij aan de bel trekken. Maar als er niet naar ons wordt geluisterd, dan laat maar zo”, stelt de voorzitter.
Hij maakte tijdens de alv duidelijk dat het van belang is dat de bond ook helpt meedenken over de groei van het bedrijf. De bond moet daartoe de ruimte krijgen en meedenken. “Anders gaan wij onze eigen weg op en houden wij geen rekening met het bedrijf”, beklemtoont Ford. Hij benadrukt dit, ‘mits de minister terugkomt op zijn uitspraak’. De werknemers verschijnen vandaag wederom niet op kantoor.
Minister Jerry Miranda gevraagd naar een reactie, stelt dat de bond met de minister geen spijkers op laag water moet zoeken. Hij verwijst naar de raad van commissarissen, die over de onderhandeling zou mogen praten.
De bond heeft op 27 juli een brief overhandigd aan de directie. In de brief is een aantal aandachtspunten aangekaart, die acuut aangepakt moeten worden. Het gaat om namelijk het uitblijven van een collectieve arbeidsovereenkomst, ‘lastige werkomstandigheden’ en de jarenlange uitgebleven functiebeschrijvingen en herwaarderingen. Er is in 2016 geen loonsverhoging ontvangen. De inflatie heeft haar werk echter wel gedaan. Er is een percentage aan loonsverhoging gevraagd naar aanleiding van de situatie in het land en wat allemaal is ontbeerd in 2016.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!