Econoom Biharie: “Minister Hoefdraad lijdt aan Pseudologia Fantastica”

Minister Hoefdraad lijdt aan Pseudologia Fantastica (1)
Minister Hoefdraad lijdt aan Pseudologia Fantastica (1)
Minister Hoefdraad lijdt aan Pseudologia Fantastica (2)“Minister Hoefdraad lijdt aan Pseudologia Fantastica. Hij lijdt aan een ziekte om bij voortduring te blijven liegen en waanideeën te verkondigen.” Dit zegt Anand Biharie, financieel-economisch en juridisch deskundige, aan Dagblad Suriname ten aanzien van de cijfers die Financiënminister Gillmore Hoefdraad een week terug in De Nationale Assemblee (DNA) heeft gepresenteerd. Suriname heeft volgens de econoom als actuele realiteit dat de staat in liquiditeitsproblemen is doordat de lopende inkomsten nog steeds kleiner zijn dan de lopende uitgaven. Vanwege dit feit is de staat dan ook veel geld gaan lenen. Alleen uit de laatst gepresenteerde overzichten van Hoefdraad is volgens Biharie al te zien dat de staat in 2016 een totaal bedrag van SRD 5,8 miljard aan leningen heeft gesloten. Dit geld is volgens hem niet alleen voor de operationele uitgaven gebruikt, maar ook om andere schulden af te lossen. Uit dit bedrag is SRD 1,2 miljard gebruikt om zaken als overheidssalarissen, printerinkt en toiletpapier voor overheidsgebouwen te bekostigen, terwijl SRD 474 miljoen is betaald voor het verkrijgen van de aandelen van Suriname in Newmont. SRD 2,1 miljard is als lening uitgegeven aan Staatsolie.
Biharie benadrukt dat het woord ‘precair’ niet meer van toepassing is voor Suriname, omdat de staatsfinanciën nu er ‘rampzalig’ uitzien. “Het is een schande dat de staat geld moet lenen om toiletpapier voor onze ambtenaren te kopen. De staat is structureel geld gaan lenen om weer leningen af te lossen. Zoiets moet nooit gedaan worden. Het kan wel een tijdelijke maatregel zijn, maar het moet geen structureel karakter beginnen te krijgen. De financiële situatie ziet er dus nu niet veel beter uit dan in april vorig jaar, omdat wij sinds 2015 failliet zijn. Je moet heel krom denken om zo een situatie als positief aan te duiden. Ik moet helaas zeggen dat de minister zijn verstand tekort schiet of hij liegt en bedriegt het volk”, aldus Biharie.
Wat is ons huidige primair overheidstekort?
Uit cijfers van het ministerie van Financiën blijkt dat in 2016 de overheid een daling van 26% heeft gekend van de overheidsinkomsten, terwijl het primaire overheidstekort een vergroting toont van 27%. Daarnaast is het opmerkelijk dat de staatsschuld met 172% is gestegen. Ontwikkelde economieën hanteren volgens Biharie een toegestane primair overheidstekort van 3 % van het bbp in relatie tot een maximale schuldratio van 60 % van het bbp. Landen die een grote afwijking van deze norm hebben, verkeren in financiële problemen. Feitelijk zijn deze landen afhankelijk geworden van het IMF. Wanneer dat gebeurt, dan is het land meestal failliet in de zin dat het de lopende uitgaven niet meer uit de lopende inkomsten kan dekken. Daaraan gecorreleerd is de onmogelijkheid om aflossings- en renteverplichtingen na te komen en dus dringend leningen in vreemde valuta moeten verkrijgen. Suriname verkeerde (2015-2016) en verkeert nog steeds in die situatie. “Deze grote afwijkingen leten zien dat de regering geen verstand heeft van begrotingen. Realistische begrotingen worden niet opgesteld. Tegelijkertijd stel ik vast dat het regeringsbeleid desastreus heeft uitgepakt. Het toegenomen primaire overheidstekort van 27% extra betekent dus een verdere verzwaring van de lasten voor de burgers. We moeten beseffen dat het de burgers zijn die de toegenomen tekorten moeten dekken. De tekorten veroorzaken leningen. Dat is je volk een armoedig bestaan geven”, aldus Biharie.
Kredietbeoordelingsbureaus bevestigen dat staat zal moeten blijven lenen
Biharie noemt hierbij ook de recente kredietbeoordelingen van Fitch Ratings en Standard & Poors die allebei negatieve vooruitzichten dit jaar en in het komend jaar voor het land hebben voorspeld. Dit wil volgens hem simpelweg zeggen dat de staatsfinanciën deplorabel zullen blijven uitzien, omdat de lopende inkomsten de lopende uitgaven nog steeds niet zullen kunnen dekken, waardoor het land geld zal moeten blijven lenen. “De burger heeft gezond verstand en ziet dat prijzen continu stijgen en de koopdracht verder daalt. Dat betekent dat Suriname in economisch opzicht in zwaar weer verkeert en zal blijven verkeren. Dat betekent dat de Financiënminister een onjuiste bewering doet. Hij stelt de zaken verkeerd voor aan het publiek”, aldus Biharie. De econoom voegt eraan toe dat er meer waarde gehecht moet worden aan de uitspraak van deze kredietbeoordelingsbureaus, dan van Hoefdraad. Per 31 december 2016 stond de totale schuldpositie van de staat rond de SRD 17 miljard. Het is ook niet duidelijk welke norm gehanteerd wordt bij de berekening van het bbp. Biharie beweert ook dat de staatsschuld is overschreden.
FR

error: Kopiëren mag niet!