Ahilia Welles: “Verarming gaat onverkort door!”

De samenleving krijgt de indruk dat de leraren de strijdbijl hebben begraven naar aanleiding van de toezegging van de regering om aan het eind van deze maand de herwaardering uit te betalen. Ahilia Welles, leerkracht op een voj-school van de EBG tevens shopsteward, beklemtoont dat zij op 20 mei zal participeren aan de volksdemonstratie. “Ik zal op 20 mei niet als leerkracht mijn stem laten horen, maar als burger van dit land! Ik ben dan geheel vrij om mezelf te kunnen uiten; het gaat niet alleen om de herwaardering, maar ook over andere issues in dit land.”
Naar zeggen van Welles pleiten de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) nog steeds voor het beëindigen van de verdere verarming van de samenleving. “Het gaat niet goed in dit land en daar strijden wij nog steeds voor, maar wij hebben ook onze problemen ten aanzien van onze salarissen. We doen daarom nog steeds mee, maar niet als lid van de BvL/ALS.”
Welles merkt op dat de tarieven van het openbaar vervoer reeds zijn aangepast en dat de seniorenburgers ineens zelf hun basiszorgverzekering moeten bekostigen. “Die verarming gaat onverkort door! Deze regering is bezig het volk helemaal uit te melken! En dan durft de minister van Financiën te zeggen dat het economisch beter gaat? We hadden ooit een wisselkoers van SRD 2.80!” Welles gaf te kennen dat de leerlingen die afhankelijk zijn van het busvervoer vaak verzuimen. Dit is niet alleen te wijten aan de tariefaanpassingen van het openbaar vervoer, maar de verhogingen van haast alle goederen en diensten die op hen afkomen. “In de eerste twee weken van de maand zie ik de leerlingen wel, maar in de derde en de vierde week beginnen zij te verzuimen. Zo zie je dat het niet goed gaat, de ouders kunnen het niet betalen. Daarom moeten wij als Surinamers inzien dat wij nu een eenheid moeten vormen om een signaal te geven aan de regering dat wij dit niet meer aankunnen. Al regent het op 20 mei, kom ik desnoods met een paraplu of een mantel, maar ik blijf niet thuis!”
Alhoewel Welles niet helemaal tevreden is met de locatie van deze volksdemonstratie, zal dit haar niet weerhouden om te protesteren. “Het Onafhankelijkheidsplein is van het volk en toch mogen we daar niet protesteren! Ook de vergunning voor het Kerkplein is afgewezen! Zo zie je hoe de regering er alles aandoet om de acties van 20 mei niet effectief te laten verlopen.” Het allerbelangrijkste blijft echter dat het volk aantoont dat het wanbeleid van de machthebbers niet verder getolereerd zal worden. “De regering zal in ieder geval onze stem horen!”
KSR

error: Kopiëren mag niet!