Hearings geëvalueerd door gezamenlijke oppositie

De leiders van de gezamenlijke oppositie Chan Santokhi (VHP), Gregory Rusland (NPS), Paul Somohardjo (PL) en Ronny Brunswijk (ABOP) hebben de hearings met maatschappelijke groepen geëvalueerd. Het belangrijkste onderwerp was hoe de regering een krachtig signaal te geven tot een drastische ombuiging van het tot nog toe gevoerd desastreus beleid. De gesprekken vonden plaats in de periode 4 t/m 10 mei. De gezamenlijke oppositie wilde hiermee nagaan of er voldoende draagvlak is voor een massale volksprotestmanifestatie, aangezien de regering vele, door diverse maatschappelijk groepen verstrekte positieve adviezen om de ontstane crisis te beheersen, continu terzijde legt en haar eigen weg opgaat. Dit heeft tot gevolg gehad een desastreus ad hoc beleid, waardoor de samenleving in een diep economisch dal is beland.
Vooral in De Nationale Assemblee (DNA) wordt de stem van de oppositie, behoudens technische zaken – niet gehoord bij het maken van wetten. De coalitie is voor wat betreft beleidsaangelegenheden verworden tot een verlengstuk van de regering, waardoor zij haar controlerende taak schromelijk verwaarloost. Daardoor is het parlement, de hoogste volksvertegenwoordiging, mede debet aan de crisis. En omdat de oppositie daarvoor geen medeverantwoordelijkheid wil dragen, heeft zij ervoor gekozen dat duidelijk te maken aan de regering middels de volksprotestmanifestatie. Bijzonder is dat een groot aantal participanten aan de hearings achter het voornemen van de gezamenlijke oppositie staat. In feite gaat het om hearings, die in tijden van crisis in het kader van een crisisbeheersingsplan door de regering zouden moeten worden gehouden. Haast 100% van de organisaties kan zich terugvinden in de door de oppositie gestelde doelen. De maatschappelijke groepen hebben toegezegd op hun eigen wijze ondersteuning te geven aan dit massaal volksprotest tegen het vernietigend beleid. Er waren zelfs organisaties die, ondanks druk van regeringszijde, toch aan de gesprekken hebben deelgenomen, omdat een ieder gebukt gaat onder de gevolgen van de crisis.
De gezamenlijke oppositie praat nu al van een succesvolle actie, omdat er bij de regering reeds enige deining blijkt te zijn ontstaan op basis van de hearings alleen, gelet op de vele maatregelen die genomen worden teneinde de organisatie de wind uit de zeilen te halen. Het succes is ook te meten aan het feit dat de participanten aan de hearings dankbaar gebruik hebben gemaakt van deze uitlaatklep. De initiatiefnemers hadden een aantal maatschappelijke groepen uitgenodigd, maar gaandeweg de rit bleek dat andere maatschappelijke groepen zich spontaan aandienden.
Het omvangrijk rapport over de resultaten van de hearings geeft een waarachtig beeld over de situatie waarin het grootste deel van de samenleving zich bevindt. Te zijner tijd zal dit boekwerk als input dienen voor een nog te formuleren herstelprogramma. De gezamenlijke oppositie bedankt hierbij alle organisaties met wie zij in conclaaf mocht gaan voor zowel hun participatie als de naar voren gebrachte knelpunten en rekent op de door alle organisaties toegezegde steun – in welke vorm dan ook – om deze massale volksprotestmanifestatie tot een succes te maken.
De gezamenlijke oppositie,
De VHP, NPS, PL en Abop

error: Kopiëren mag niet!