Soenderpersad Hanoeman: “Zonder ontwikkelingsplan en begrotingsbehandeling wordt Suriname duister bestuurd”

“De recente verhoging van de brandstofprijs met 58 cent heeft opschudding veroorzaakt. Er zijn uitnodigingen uitgegaan, oproepen gedaan aan de bevolking om een vuist te maken tegen de regering die vasthoudt aan falend beleid. De buitenparlementaire oppositie tracht het verzet tegen de falende regering, te bundelen, te organiseren. De bondgenoten die vandaag, maandag 3 april hebben geproclameerd als ‘Dag van Protest’ met als voorname eis het aftreden van de regering, genieten sympathie. De ontevredenheid wordt onomwonden, openhartig geuit. Een eis is een vorm van dreiging. De regering zou de politie en andere troepen kunnen inzetten als zaken woelig worden. Het protest zou met de vuist bewerkt kunnen worden. Het is de ontevreden mensen aangeraden zich behoedzaam, voorzichtig te bewegen, ordelijk op te treden, zo min mogelijk ergernis te veroorzaken en geen aanstoot te geven”, aldus maatschappelijk activist Soenderpersad Hanoenam.
Charmeoffensief richting Korps Politie Suriname
Afgaande op dialogen tijdens de beëdigingceremonie van Eugene van der San tot minister van Justitie en Politie wordt door Hanoeman geconcludeerd dat de regering een charmeoffensief begonnen is richting het Korps Politie Suriname. President Bouterse gaf de nieuwbakken minister mee om bondszaken die zijn blijven liggen, aan te pakken. De regering moet in geval van calamiteiten kunnen rekenen op de politie en kan het niet hebben dat de manschappen ontevreden zijn.
Suriname zit in de put
“Het is duidelijk dat het onderhoud tussen Ravaksur en de regering niet naar tevredenheid van de machthebbers is verlopen. Partijen hebben zich met elkaar verstaan. De regering gaat ervan uit dat Ravaksur en alle andere opposanten, nadat er uitleg is gegeven over de noodzaak van de verhoging van de brandstofprijs, begrip zullen tonen en de gemoederen zullen kalmeren. Volgens de president is het gedoe ontstaan door onvoldoende communicatie. Ravaksur blijft hameren op de eis dat de verhoging van de brandstofprijs teruggedraaid moet worden.
Heeft de regering een glazen bol?
“Volgens berekening van de regering zal de verhoging van de brandstofprijs, de kosten van levensonderhoud hoogstens met 1% beïnvloeden. Ravaksur gelooft daar geen zier van. De regering heeft 1% uit de lucht gegrepen. Heeft de regering een glazen bol? Van waar komt dit cijfer? Hoe is het beredeneerd en berekend? Op welke gegevens, calculaties en vooruitzichten is het gebaseerd? Het is een compleet ongefundeerde kreet”, voert Hanoeman aan. Werken aan herstel en stabilisatie wordt volgens hem, gezien de vage verklaringen en antwoord op het probleem en de machtshouding van de regering die meent te mogen dicteren, stroef. De uitspraak van de regering, dat al deze maand er verbetering van het evenwicht in de samenleving merkbaar zal zijn, werd misleidend genoemd. “Er is gestructureerd beleid nodig om de noodtoestand tegen te gaan.”
Suriname wordt op duistere wijze bestuurd
Het versterken van de koopkracht met een loonronde staat bovenaan de lijst van de regering. Ook daar gelooft Hanoeman niet in. “Van waar zal het geld komen? En hoe gaan wij jaarlijks rond de 200 miljoen in buitenlandse valuta aan rente op de buitenlandse leningen opbrengen?” Hij is de mening toegedaan dat het ontbrekende ontwikkelingsplan en de begrotingsbehandeling die maar vooruit geschoven wordt, significant is voor de onzekerheid waarmee de regering bezeten is. “Deze duistere wijze van besturen is geen getuigschrift voor de regering.”
HD

error: Kopiëren mag niet!