Samenbundelen om tuberculose te stoppen

Op 24 maart 2017 wordt voor de 135ste keer Wereld Tuberculose (tbc) dag over de gehele wereld herdacht. Dit jaar staat net als vorig jaar wederom in het teken van samenbundelen om tbc te stoppen. Op deze dag herdenken we het feit dat wetenschapper Dr. Robert Koch op 24 maart 1882 de bacterie heeft ontdekt, die verantwoordelijk is voor tuberculose. Door deze mijlpaal was het mogelijk om geneesmiddelen voor deze ziekte te ontwikkelen. 102 jaren na deze ontdekking vormt tbc nog steeds een ernstige bedreiging voor de wereldgezondheid, voornamelijk in ontwikkelingslanden. Terwijl tbc volledig te genezen is, zien we dat in 2015 bijna 1.8 miljoen mensen stierven aan deze ziekte, waarvan 400.000 onder mensen die geïnfecteerd zijn met hiv. 170.000 kinderen stierven aan tbc wereldwijd in 2015. Tbc is de hoofdoorzaak van sterfte bij HIV wereldwijd. Volgens het Global Report on Tuberculosis 2015 waren er naar schatting 480.000 gevallen van multidrug resistent tuberculose (MDR TB). Deze vorm van tbc is veel moeilijker te behandelen dan tbc welke gevoelig is voor eerstelijnsmedicijnen. Voorts zijn die medicijnen vele malen duurder en hebben ernstigere bijwerkingen. Het Nationaal Tuberculose Programma (NTP) roept hierbij alle relevante partners op om zich te blijven inzetten op welk gebied dan ook om de zorg voor de mensen die lijden aan deze ziekte te garanderen. Van belang is het beschikbaar zijn van middelen voor vroegtijdige diagnostiek en snelle behandeling. Het Nationaal Tuberculose Programma probeert middels bijscholing van relevante stakeholders, een bijdrage te leveren aan de bestrijding van tuberculose. Verder wordt gewerkt aan het vergroten van de awareness van tbc onder zowel de gezondheidswerkers als het algemene publiek. Het NTP heeft in het afgelopen jaar 116 tbc-gevallen geregistreerd. Dit is een daling in tegenstelling tot 2015 (150 gevallen). Echter zien we dat er toch nog relatief veel mensen (23 in 2015) sterven aan deze ziekte. Hiervoor zijn er uiteenlopende oorzaken, zoals te laat hulp zoeken, aanwezigheid van andere onderliggende ziekten, zoals hiv en suikerziekte, en slechte therapie trouw. Het NTP blijft daarom door het geven van voorlichting en nascholing het bewustzijn van de samenleving met betrekking tot deze ziekte vergroten. Verder werken het hiv en tbc-programma nauwer samen om tbc en hiv aan te pakken. Dit mede vanwege het feit dat beide ziekten elkaars beloop negatief kunnen beinvloeden. Enkele adviezen die wij in dit kader geven is dat er bij mensen die leven met hiv bij elk bezoek aan een gezondheidsinstelling gevraagd wordt naar het voorkomem van klachten die kunnen duiden op tuberculose. Patienten worden aangemoedigd hun artsen hierop te attenderen. Omgekeerd moet er bij elke tbc-patiënt de hiv-status worden nagegaan. Dit is belangrijk, omdat hoe eerder de diagnose hoe beter er op ingespeeld kan worden, wat zal resulteren in een betere uitkomst. De WHO schat dat circa 1/3 deel van de tbc-gevallen wereldwijd niet gediagnosticeerd worden, doordat ze toegang tot het zorgsysteem missen en roept in dit kader op om patienten rechten te respecteren en daardoor elke bariere die de toegang tot het zorgsysteem verhinderen, weg te werken. Het Nationaal Tuberculose Programma (NTP) doet een beroep op de gemeenschap om zich te laten onderzoeken bij verdenking op tuberculose en ook een helpende hand te bieden aan hun die dat nodig hebben. Op gezondheidswerkers wordt een dringend beroep gedaan om de diagnostiek ten aanzien van tuberculose niet onnodig uit te stellen. Het meest voorkomende verschijnsel bij tbc is hoesten, langer dan twee weken. Bij verschijnselen die verdacht zijn voor tuberculose, zoals hoesten langer dan twee weken en/of koorts, vermagering en nachtzweten, moet men zich laten onderzoeken op tbc via de huisarts of het Nationaal Tuberculose Programma aan de Rode kruislaan # 03.

error: Kopiëren mag niet!