NAS houdt presentatie over belang selectielijsten bij archiefbeheer

Persbericht Selectielijsten NAS 3Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft als zordrager voor archivalia de verantwoordelijkheid over het behoud alsook beheersbaarheid van archieven van de overheid. Bij de inwerkingtreding van de Archiefwet in 2006 en 2009 was er nog geen selectielijst ontworpen om archieven te behouden of te vernietigen. Hierdoor konden archieven niet volgens de regels van de Archiefwet worden overgedragen aan het Nationaal Archief Suriname (NAS).
Het Nationaal Archief Suriname heeft eerder pogingen gedaan om met projectleiders en hoofden van de Documentaire Informatievoorziening (DIV) documenten op te stellen om het archiefbeheer te vergemakkelijken. Desondanks is geen conceptlijst geselecteerd vanwege het ontbreken van een vastgelegd selectiedoelstelling en criteria. Een selectielijst is wettelijk verplicht om archieven te vernietigen.
Onlangs heeft de nationale archivaris tevens hoofd van het NAS, Rita Tjien Fooh, een presentatie gehouden over het opstellen van selectielijsten. De presentatie was getiteld ‘Het opstellen van selectielijsten, een noodzaak voor een transparante overheid’. Daarbij waren de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim, directeuren, onderdirecteuren, beleidsmedewerkers en DIV-hoofden aanwezig. Ook de Nationale Archiefraad heeft de presentatie bijgewoond.
Minister Noersalim stelde in zijn openingstoespraak dat het nu tijd is voor alle overheidsorganen en hoge colleges van staat om hun verantwoordelijkheden op te pakken en van start te gaan met de voorbereiding van een concept selectielijst. De bedoeling is dat het NAS daarin van advies dient, maar de uitvoering blijft de verantwoordelijkheid van de departementen. “Wij hebben de betrokkenheid van de verantwoordelijke directieleden nodig, de beschikbaarheid van gekwalificeerd kader en de nodige middelen om de overbrenging van de archieven naar het Nationaal Archief succesvol te doen plaatsvinden”, aldus minister Noersalim.

error: Kopiëren mag niet!