Keshopersad Gangaram-Panday: ‘Silos was proactief’

DNA-lid Keshopersad Gangaram Panday (NDP) zegt aan Dagblad Suriname dat gewezen minister Jennifer Van Dijk-Silos van Justitie en Politie ook wel haar goede kanten had. Zij heeft aan de ene kant heel wat positieve zaken ontplooid, doch aan de andere kant is ze enigszins tekort geschoten in bepaalde zaken. Zij had problemen met de rechterlijke macht en daarnaast had ze problemen met medewerkers op haar ministerie. Silos had het sterke vermoeden dat haar medewerkers zaken naar buiten lekten, ook naar de politieke tegenstanders toe. Dit viel waarschijnlijk niet in goede aarde bij haar, waardoor zij bepaalde maatregelen heeft getroffen. Zij wilde het destabiliseren tegengaan. De brief van het Hof van Justitie wordt gezien als de druppel die de emmer deed overlopen en de president had dan ook geen andere keus dan de harde beslissing te nemen. “Zij had een proactief gedrag. Zij deed haar best op het ministerie, maar zij vond niet altijd een luisterend oor. Ik heb als vaste commissielid van Justitie en Politie in DNA, mevrouw Silos duidelijk gemaakt dat wanneer de politie niet over papier en inkt c.q. over middelen beschikt, zij het werk niet adequaat zal kunnen doen. Mijn mening is dat wanneer de president USD 750.000 vrijmaakt, zij al het geld moest besteden om auto’s voor de dienst aan te schaffen.” Gangaram Panday wenst gewezen minister Silos het allerbeste toe en hoopt dat zij haar krachten blijft geven aan het land.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!