Suriname mag continentaal plateau uitbreiden tot 345 zeemijl

Suriname heeft toestemming van de Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) om haar continentaal plateau uit te breiden tot 345 zeemijl. Een eventuele uitbreiding naar 350 zeemijl is ook mogelijk, indien daartoe overeenstemming wordt bereikt met het eiland Barbados. Het laatste deel van 5 zeemijl overlapt momenteel met Barbados, maar de te heractiveren grenscommissie moet daarin een verandering brengen. Frans-Guyana en Guyana hebben intussen een verklaring van ‘geen bezwaar’ ingediend bij de commissie. Ook de aansluitende zone is 24 zeemijl uitgezet. Dit deelde minister Yldiz Pollack-Beighle het parlement mee tijdens een openbare commissievergadering. Op de agenda stond de ontwerpwet houdende regels inzake de Maritieme Zones van de Republiek Suriname en wijzigingen van de Zeevisserijwet 1980 en het Decreet Mijnbouw (Wet Maritieme Zones). Aanstaande dinsdag wordt deze wet in een openbare vergadering verder behandeld. De buitengrens ligt momenteel op tweehonderd zeemijl uit de kust.
Wet in lijn brengen met Zeerechtverdrag
Volgens Melvin Bouva, voorzitter van de commissie van rapporteurs, is het bijzonder van belang om de wet van 14 april 1978 bij te schaven vanwege het feit dat deze wet is opgesteld ten tijde van onderhandelingen van het Zeerechtverdrag. Hierdoor hebben de opstellers van de wet van 1978 geen gebruik kunnen maken van de definitieve tekst van het Zeerechtverdrag. De wet van 14 april 1978 bevat ook geen regeling over de definitie van de aansluitende zone en het continentaal plateau en het inhoudelijk regiem van deze zones. Ook is het belangrijk te komen tot een nadere definitie van de basislijn, die relevant is voor het bepalen van de buitengrens van de maritieme zone van Suriname. Gezien het feit dat het Zeerechtverdrag algemeen wordt geaccepteerd als het kader voor de regulering van rechten en plichten van kuststaten ten aanzien van hun maritieme zones, wordt het wenselijk geacht de wijziging te plegen. De pas ingestelde kustwacht zal conform haar bevoegdheden de bescherming van de maritieme zones moeten garanderen. Daarnaast worden bepaalde strafbepalingen in lijn gebracht met bepalingen in het Wetboek van Strafrecht. Volgens de minister moeten de autoriteiten het uitgebreide zeegebied ten volle inzetten om de natuurlijke hulpbronnen daar te exploiteren in een poging duurzame economische ontwikkeling te helpen realiseren.
FR

error: Kopiëren mag niet!