“Loonreeksen herwaardering zijn beschamend”

FRONT“Loonreeksen herwaardering zijn beschamend!”De loonreeksen uit het herwaarderingsprogramma staan al geruime tijd onder hevige kritiek bij de leden van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS). “Met die hele herwaardering zullen de leerkrachten nog meer moeten hosselen!”, zegt vakbondsleider Wilgo Valies woensdag tijdens de persconferentie in het BvL-centrum. De loonreeksen zijn onderverdeeld in 4 graden, waarvan het gros van de leerkrachten zich in de derde graad bevindt. De leerkrachten van de basisscholen worden gerekend tot de derde graad. Deze categorie kent ook een onderverdeling in 3 soorten: graad A, B en C.
Een leerkracht van graad 3A verdient ongeveer SRD 2958. Hiervan bedraagt het nettosalaris SRD 2569, inclusief de heffingskorting van SRD 125 en de koopkrachtversterking van SRD 100. In januari 2017 en februari 2017 hebben de leerkrachten SRD 500 ontvangen van de overheid, als gevolg van de ingebrekestelling van de overheid voor het uitvoeren van het herwaarderingsprogramma. Hierna bedraagt de bezoldiging SRD 3069 (netto). Na de herwaardering stijgt dit naar SRD 4280 (bruto), waarvan het nettobedrag neerkomt op SRD 3120. Het bestedingsinkomen (nettosalaris) is dus met 1.66% gestegen, terwijl de nominale stijging (brutosalaris) neerkomt op 44.69%. “Terwijl de inflatie 55% bedraagt.” Valies beklemtoont dat het nettobedrag van belang is en niet het brutosalaris.
De bezoldiging van een graad 3B onderwijsgevende bedraagt in januari SRD 2965 (netto). Na de herwaardering bedraagt dit SRD 3780 (bruto) en netto SRD 2857. Hiervan is de nominale toename 35.19%, terwijl het bestedingsinkomen met -3.64% is afgenomen. In januari heeft een leerkracht van graad 3C netto SRD 2700 ontvangen. Na de herwaardering komt dit neer op SRD 2622 (netto). Het bestedingsinkomen is dus met -2.89% afgenomen, terwijl het brutosalaris met 38.88% is gestegen. De laagste categorie is graad 4. De bruto bezoldiging hiervan gaat met 54.27% omhoog, terwijl het nettosalaris met slechts 1.74% vooruitgaat. Het salaris bedroeg in januari netto SRD 2354 en na de herwaardering SRD 2395. “Voor ons is dit onacceptabel en beschamend voor het gros van de leerkrachten!” Wat de loonreeksen betreft van de eerste en tweede graad zijn de bezoldigingen wel substantieel vooruitgegaan, beweert Valies. “Dit is bovendien een kleine groep. Er moet een goede verdeling zijn.”
KSR

error: Kopiëren mag niet!