Sewcharan: “Rechter heeft niet beslist dat BvL/ALS niet meer mag staken”

Advocaat Gerold Sewcharan ligt het vonnis van de rechter toe (foto: Ricky Bahadoersingh)
Advocaat Gerold Sewcharan ligt het vonnis van de rechter toe (foto: Ricky Bahadoersingh)
De raadsman van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), Gerold Sewcharan, was ook aanwezig tijdens de persconferentie van vakbondsleider Wilgo Valies, welke op woensdag is plaatsgevonden. Hij heeft enkele juridische aspecten van het vonnis belicht, doordat er in de media diverse berichtgevingen zijn verschenen over het stakingsverbod van de onderwijsgevenden.
“Eveneens komt niet voor toewijzing in aanmerking het opleggen van het verbod aan de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) om wederom over het herwaarderingsprogramma te staken. Dit, vanwege de obstakels van wantrouwen die nog tussen partijen bestaan. Door het feit dat het stakingsrecht de werknemers toekomt en vanwege het feit dat het herwaarderingsproces ook na implementatie daarvan een voortdurend proces zal zijn die bijgesteld zou kunnen worden, daar de BvL/ALS met het doen opschorten van de acties op 30 januari 2017 hun verantwoordelijkheid als leerkrachten naar de staat, studenten en leerlingen toe hebben getoond, acht de kantonrechter het redelijk en billijk de proceskosten in conventie tussen partijen te compenseren. De medegevorderde dwangsommen kunnen niet worden toegewezen, omdat de leerkrachten verbonden aan de BvL/ALS met het opschorten van de staking, hebben getoond hun verantwoordelijkheid te kennen”, citeerde Sewcharan uit het lijvig vonnis van 16 pagina’s. Volgens de raadsman is de essentie hiervan dat er niet door de rechter is beslist dat de BvL/ALS niet meer zouden mogen staken betreffende het herwaarderingsprogramma. De rechter heeft, naar zeggen van Sewcharan, wel beslist dat het verboden is dat de staking van januari 2017 wordt hervat. “Deze staking betrof namelijk de nakoming van de overeenkomst.”
Eerder gedane uitspraken, ongeacht van wie het afkomstig is, over deze kwestie zijn puur op speculaties gebaseerd, stelt de raadsman. Dit, vanwege het feit dat het schriftelijke vonnis pas op dinsdag beschikbaar is gesteld aan betrokkenen. Sewcharan wilde niet exact aangeven wie deze rechtszaak gewonnen of verloren heeft. “Ik praat niet zo gauw in termen van winnen en verliezen, daar waar er rechtszaken betreft. Je kan hooguit praten over wie gelijk aan zijn zijde heeft gekregen. Als ik het vonnis bekijk, ligt er nog heel veel op tafel dat nog beslecht moet worden. Dus ik kan niet zonder meer zeggen dat de ene partij gelijk aan zijn zijde heeft gehad en de andere partij niet.”
Hoger beroep aangetekend
De advocaat gaf te kennen dat hij dinsdag hoger beroep heeft ingesteld. “Op het moment dat je het vonnis krijgt, heb je 14 dagen de tijd om hoger beroep in te stellen. Die termijn is ingegaan op 23 februari 2017. Dit betekent dat je dus korte tijd hebt om te beoordelen of je een behandeling van de zaak in hoger beroep wenst. We hebben daarom formeel hoger beroep ingesteld, maar we gaan nog goed moeten nagaan of dit hoger beroep voortgezet zal moeten worden.”
KSR

error: Kopiëren mag niet!