Is Suriname inderdaad in goede handen?

Als de ondervoorzitter van de regerende paarse partij, ds. André Misiekaba stelt dat het land in goede handen is bij de president, roept dat veel twijfels op bij de gemeenschap (citaat d.d. 25/2/ 17 ). Het gros van de bevolking dat duidelijk merkbaar onder de armoedegrens leeft, is namelijk een heel andere mening toegedaan.
Inderdaad moeten personen die het bewind en de goede ideeën niet ondersteunen en het systeem niet begrijpen, volgens Misiekaba worden vervangen. In dit kader wordt er gevraagd of niet enkele goed functionerende ministers zijn gereshuffeld. De NDP-topper weet welke minister zijn zegen heeft en niet is bedankt, maar overgeplaatst.
De z.g. “rotte appels” moeten zondermeer worden ontlast van hun functie. Personen, leidinggevenden, ambtenaren etc. die misbruik maken van hun positie en functie, moeten worden vervangen en waar nodig dienen de gebruikelijke onderzoeken te worden gepleegd. En indien noodzakelijk, dan moeten de disciplinaire maatregelen niet uitblijven. En dan ook nog zonder aanzien des persoons.
Er moet wel hoop zijn als het land inderdaad in goede handen is. Want dan is er ook enige hoop dat ons land tot hogere economische bloei kan en zal komen. Als er personen vervangen moeten worden dan moet dit ook gelden voor ambtenaren op de kabinetten van de president en van de vicepresident.
Hopelijk zal de ingestorte economie binnen afzienbare tijd weer boven water worden getrokken.
Als de inkomsten uit onze natuurlijke hulpbronnen en ook uit andere sectoren goed worden besteed en transparantie van beleid wordt gevoerd en vooral ook als er sprake zal zijn van een goed en rationeel bestuur en niet één van verspilling, dan is er hoop om de huidige crisis te overleven.
En dan kunnen wij het DNA-lid A. Misiekaba in het gelijk stellen voor wat hij stelt: dat het land in goede handen is bij de president.
Tenslotte zij gesteld, dat wij een land zullen worden en zijn, wat wij zelf ervan zullen maken.
Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!