Een bezorgde Surinamer over importheffing op kippen

Er wordt de indruk gewekt alsof de geïmporteerde kip- en kipdelen dump oftewel afvalvlees betreffen. Dit vlees komt voornamelijk uit USA en Brazilië en worden onder heel strenge wet- en regelgeving (HACCP) geproduceerd. Desondanks zijn de geïmporteerde kip- en kipdelen nu goedkoper dan de lokaal geproduceerde. Ditzelfde vlees wordt ook door de Amerikanen en Brazilianen geconsumeerd m.a.w., er is geen verschil tussen exportvlees en vlees dat lokaal wordt geconsumeerd in USA en Brazilië. Deze boutjes worden ook in de USA geconsumeerd of verwerkt, althans alle fastfoodketens gebruiken deze kip- en kipdelen. Hoe kan je n.l. een kip hormonen toedienen of voeden die alleen voor die boutjes bestemming hebben? Slachten, vervoeren, opslaan en exporteren worden zwaar aan HACCP controle onderworpen. Vermeldenswaard is dat landen als China, India, Saoedi Arabië en Rusland de grootste consumenten zijn van deze kip- en kipdelen. Deze landen hebben hun eigen laboratorium om analyses te maken. Indien deze kip- en kipdelen werkelijk een hoge waarde aan groeihormonen zouden hebben, zou de import al lang stopgezet zijn in die landen. Indien deze groeihormonen werkelijk aanwezig zouden zijn dan zouden deze landen bepaalde stoornissen bij hun mensen moeten waarnemen, gezien de miljoenen gebruikers.
De effecten van de invoerrechtenverhoging
Het enig voordeel is dat er meer geld in ‘s landskas zal stromen. Nadeel voor de consumenten is dat de prijzen van import en lokale kip- en kipdelen de lucht in zullen gaan en niet betaalbaar zullen zijn voor doorsnee consumenten. Er zal geen enkel voordeel zijn voor de lokale kwekers of consumenten. Zelfs bij een 100% heffing zullen de boutjes lager in prijs zijn dan het lokaal kippenvlees. Men praat over invoerrechtenverhoging, maar is men wel ervan bewust dat de prijzen van de Surinaamse kippen dan ook de lucht in gaan? Waarom willen de Surinaamse kwekers eerst verhoging van de importheffing om te kunnen concurreren? De lokale kwekers hadden de minister van LVV beloofd om goedkope kip op de markt te brengen. Daar is helaas nooit iets van terecht is gekomen. Maar daartegenover willen de kwekers wel alleen kostenverlagende maatregelen hebben. Begin eerst te concurreren en dan zal de behoefte van importkip automatisch weggewerkt worden. Uiteindelijk bepaald heden ten dage de verkoop van een vleesdeel de prijs.
Hoe zit het met de Surinaams gekweekte kippen? Heeft men daarop enige controle? Vanaf een ei tot de consument? Landelijk zijn er 4 veterinaire Inspecteurs en bij het BOG ongeveer 10 voor landelijke (2500 verkooppunten) controle. Hebben de lokale kwekers een specifieke laboratoriumcontrole? Terwijl het import kippenvlees van USA zowel van Brazilië met veel zorg wordt behandeld en gevolgd door een veterinaire dokter op elke boerderij en slachthuis voor wat betreft hormonen, vet en antibioticawaarden, slachtbehandeling tot levering. Trouwens de USDA staat achter alle in USA geproduceerde voedsel inzake de voedselveiligheid. Als men praat over deviezenbesparing dan klopt dat ook niet want het kost het land voor hele kippen uit Brazilië US$ 2,-/kg en boutjes uit USA US$ 0.85/kg, terwijl de kostprijs van Surinaamse kippen US$ 2,23/kg is zonder kipdelen. Lever, maagjes, kop, nek, poten worden voor een hoger prijs verkocht. Suriname importeert alle grondstoffen voor voer voor de pluimvee, op rijst na d.w.z. de lokaal gekweekte kippen worden gevoed met Amerikaans en Braziliaans voerbestanddelen. Is het dan nog steeds Surinaamse kip? Op water, rijst en arbeid na heeft alles een importcomponent. Hoe staat het met vervoeren van de kippen naar de slachtruimten, zijn de slachtruimten geschikt daarvoor, hoe zit het met de vlees opslag/vriesruimten? De
pluimveehoudersbond beweert dat zij 40% markaandeel heeft van de consumptie. Het is dan vrijwel onmogelijk om van de ene op de andere dag 70% van de import kip te kunnen vervangen.
Voor deze vervanging van 70% markt aandeel zal er een investering gedaan moeten worden van tenminste US$ 20 miljoen. Zullen de pluimveekwekers wel bereid zijn deze investering te doen in deze precaire situatie? Dus bij invoerrechtenverhoging zal er meer geld/SRD in landskas komen en een kleine groep in de pluimveesector zal grof profijt van hebben. Als de regering meent de lokale producenten te beschermen, waarom blijven de andere sectoren dan uit zoals: kleermakers, meubelmakers, landbouwers enz.
Rudi Ramdhani

error: Kopiëren mag niet!