Gajadien: ‘Besluit parlement met voeten getreden’

Asiskumar Gajadien
Asiskumar Gajadien
Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) is geschokt over de manier waarop de regering stiekem doorgewerkt heeft met de intentieverklaring, die in 2015 gesloten was met multinational Alcoa. De parlementariër zegt dat het parlement niet wist dat de regering doorgegaan is met de Memorandum of Understanding (MoU), die in opdracht van de Nationale Assemblee moest worden ingetrokken. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft zelfs schriftelijk aan Alcoa meegedeeld dat de regering doorgaat met de MoU. Hierdoor is een vertrouwenscrisis ontstaan tussen de regering en parlement. Een delegatie van Alcoa/Suralco had een bijeenkomst met coalitie en oppositie donderdag. Ook de voorzitter van de presidentiële commissie, Dilip Sardjoe, was aanwezig. “De regering heeft het parlement misleid. Een besluit van het parlement is met de voeten getreden door de regering. Dat is niet de manier waarop je omgaat met het parlement”, zegt de politicus aan Dagblad Suriname. Ondertussen is bekend dat op dinsdag 21 februari de vervolgvergadering in de kwestie Alcoa zal worden gehouden. Volgens de VHP’er is uit het gesprek met de Alcoa-delegatie gebleken dat de Amerikanen veel serieuzer omgaan met deze kwestie en Suriname uiteindelijk hier bekaaid van zal afkomen. “De multinational is erop uit om gewoon te vertrekken, zonder dat Suriname voordelen hieruit zal kunnen halen. Suriname wordt spotgoedkoop door de president verkocht aan Alcoa”, stelt Gajadien. Hij vindt dat deze kwestie een ‘eye-opener’ is voor de samenleving, omdat nu gesteld kan worden dat ook niet op de juiste manier wordt omgegaan met andere zaken. Het parlement moet volgens hem een vuist maken tegen dit ‘desavouerend’ gedrag. “Wij zullen een besluit moeten nemen over hoe wij hiermee om zullen gaan. Wij kunnen dit niet accepteren”, aldus Gajadien.
Noch parlement, noch speciale commissie heeft brief Dodson ontvangen
Gajadien voert aan dat hij verbaasd is van de reactie van Dodson in de media. Zo heeft de bewindsman aangegeven dat hij in opdracht van de president Alcoa op de hoogte heeft gesteld van de nieuwe samenstelling van de commissie. Daar is ook meegedeeld dat met de punten van de MoU wordt gewerkt. Deze brief is volgens Dodson ook aan De Nationale Assemblee gegeven. Gajadien, lid van de speciale parlementaire commissie in de kwestie Alcoa, zegt dat hij als lid nergens deze brief heeft aangetroffen. “Ik zit in de commissie, dus de brief zou tenminste ons bereikt moeten hebben. Ik heb onmiddellijk aan de voorzitter van de commissie gevraagd of de brief het parlement bereikt heeft. Ik heb begrepen dat dat niet zo is. Ik heb de handelingen ook op nageslagen. Daarin heeft de minister op geen enkel moment aangegeven dat de MoU voortgezet wordt. Slechts de brief over de samenstelling van de onderhandelingscommissie is aangehaald”, stelt Gajadien. Het enige wat de bewindsman volgens hem tijdens de vergadering van 12 januari heeft aangegeven, is dat de regering hard werkt aan vier definitieve overeenkomsten om het beste te halen uit de onderhandelingen met de multinational.
Dodson niet betrokken bij onderhandelingen
Recentelijk heeft parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons het standpunt van de volksvertegenwoordiging wederom benadrukt in de media. Het college is van mening dat met de stopzetting van de bauxietactiviteiten van Alcoa/Suralco in Suriname de facto de Brokopondo-overeenkomst, waarop die activiteiten gebaseerd zijn, ten einde is gekomen. Dus zouden de clausules hoe zaken verder afgewikkeld dienen te worden automatisch in werking moeten treden. De Brokopondo-overeenkomst kan volgens haar uitsluitend door het parlement worden gewijzigd. Coalitie én oppositie hebben tijdens de vergadering van 12 januari behoorlijk kritiek geleverd op het beleid van de regering rond Alcoa. Aan Dodson was duidelijk te zien dat hij totaal niet betrokken is bij de onderhandelingen die geleid worden door Sardjoe. Toch was het de minister die het beleid moest verdedigen, aangezien de president niet naar De Nationale Assemblee was gekomen. Op indringende vragen van De Nationale Assemblee kon Dodson geen antwoord geven. Gajadien vindt dat de bewindsman mededelingen doet waarmee het land zelf internationaal te schande wordt gezet.
FR

error: Kopiëren mag niet!