Staatsbesluit verandering ministeries op valreep bij DNA

Het staatsbesluit over de formele ontbinding van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme en de overheveling van de departementen hiervan naar Handel & Industrie en Openbare Werken is op de valreep door De Nationale Assemblee ontvangen. Dit deelde assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vrijdag mee tijdens de openbare vergadering. Volgens de DNA-voorzitter had het college slechts de resoluties over de aanstelling van de nieuwe ministers ontvangen. De ministers Yldiz Pollack-Beighle (Buitenlandse Zaken), Ferdinand Welzijn (Handel en Industrie), Jerry Miranda (Openbare Werken), Roline Samsoedin (Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer) en Cristiene Polak (Sociale Zaken) zijn vrijdag officieel verwelkomd tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA). Alle vijf bewindslieden hebben in korte toespraken het college opgeroepen voor de nodige ondersteuning bij het uitstippelen van het beleid op hun betreffende ministeries.
VHP-fractieleider Chan Santokhi vond dat de nieuwe ministers mededelingen in het parlement hebben gedaan waarvan het parlement officieel geen kennis draagt. Zo is Openbare Werken nu veranderd in Openbare Werken, Transport & Communicatie en heeft Handel en Industrie het departement Toerisme bijgekregen. Volgens de oppositieleider kan het niet zijn dat als deze ministeries niet formeel zijn ingesteld, deze ministers formele mededelingen in ’s landsvergaderzaal doen hierover.
De ontbinding van TCT is volgens de vicepresident Ashwin Adhin al geformaliseerd. De kopieën van het staatsbesluit van 6 februari moesten zo snel als mogelijk naar het parlement worden gestuurd, zodat de volksvertegenwoordiging ook daarvan nota kon nemen. Echter bleek dat niet in orde te zijn en werd het staatsbesluit gaande de vergadering door de DNA-voorzitter ontvangen. Volgens Adhin is de Raad van Ministers (RvM) aanzienlijk versterkt met de komst van deze ministers. Niet alleen is het aantal ministeries van 17 teruggebracht naar 16, maar is de genderverhouding in de regering van 23% voor de vrouwen opgetrokken naar 31%. Vooral de komst van Welzijn en Miranda ziet hij als een zekere sterkte om een betere armslag te krijgen in het werk van de regering.
FR

error: Kopiëren mag niet!