Jogi: ‘Kredietverlening pluimveesector niet eens genoeg om kippenhok te bouwen’

Met algemene 39 stemmen heeft De Nationale Assemblee (DNA) de ontwerpwet over ‘officiële controles van vlees, overige dierlijke producten en producten van dierlijke origine’ dinsdag goedgekeurd. Bij deze wet gaat het op de eerste plaats om voedselveiligheid. Door deze wet wordt de gehele pluimveesector verder geordend. Voorheen behoorde pluimvee niet tot slachtdieren en was het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij niet het officiële keuringsinstituut. Met deze ontwerpwet komt er daarin verandering. Assembleelid Mahinder Jogi, lid van de commissie van rapporteurs, zegt aan Dagblad Suriname dat deze wet een duidelijke impact zal hebben op de puimveesector in Suriname. Hij vindt daarom dat de regering moet zorgen dat de lokale sector voorop wordt gesteld en de invoerrechten op kip- en kipdelen drastisch worden verhoogd. “Laten wij alles regioconform stellen, zodat wij als Caricomburgers Suriname ook in staat stellen om te concurreren tegen andere ondernemers. Hierdoor kunnen wij de sector in Suriname laten uitgroeien en volgens Surinaamse standaarden import van pluimvee uit andere landen weren als zij niet voldoen aan de gestelde eisen.” Om te kunnen produceren, hebben boeren volgens hem ook bepaalde zaken nodig die uit het buitenland gehaald moeten worden. “Het gaat om zinkplaten, waterbakken, draad, voer en andere producten die ook als voer gebruikt kunnen worden. Wij lezen echter nergens in de begroting van de regering en noch in het Herstel- en Stabilisatieprogramma dat de regering geld gaat vrijmaken of heeft vrijgemaakt voor kleine lokale ondernemers”, zegt de VHP’er. De parlementariër verwijst naar het Agrarisch Kredietfonds (AKF) dat ook niet is geüpgraded. Er is volgens hem wel een fonds van SRD 10 miljoen bij het ministerie van Handel en Industrie in het leven geroepen. Echter zal een lening van SRD 150.000 per persoon volgens hem niet eens voldoende zijn om een kippenhok te bouwen. “Wij moeten geen grappen maken. Wanneer wij wetten maken, moeten wij die wetten kunnen uitvoeren. Bij die uitvoering moeten wij ook erop letten dat wij onze lokale mensen beschermen”, aldus de parlementariër.
Rijke landen houden beste producten voor zichzelf
Jogi benadrukt dat het vrijwel bekend is dat rijke landen de beste producten voor zichzelf houden of voor andere markten beschouwen, waardoor zaken van inferieure kwaliteit naar Suriname en andere derdewereldlanden worden geëxporteerd. Dat komt volgens hem op het eerste gezicht goedkoper uit voor de consument, maar juist duurder wanneer dit de gezondheid aantast. “Hoe lang heeft die kip uit de VS gezeten in de koelcontainer? Hoe is het naar Suriname vervoerd?”, stelt Jogi. Hierdoor vindt hij dat het extra uitgeven voor lokale kip en andere vleesproducten meer voedselveiligheid zal bieden. Daarnaast zal er voldoende kip zijn om te voorzien in de behoefte van Suriname, waardoor niet gevreesd hoeft te worden dat kip schaars en duurder zal worden.
Hoge invoerrechten op kip in regio
Jogi zegt dat Suriname een goed voorbeeld kan nemen aan landen als Guyana, Trinidad & Tobago en Jamaica, waar de invoerrechten op kip respectievelijk 100% en 300% is. Daarnaast zijn er ook andere landen in Caricom die zelfs een invoerrechtenregiem hebben van 450%. De lokale sector is volgens hem hierdoor in die landen heel goed ontwikkeld, waardoor zij zelf producten van andere landen kunnen weren. Simpelweg, omdat hun producten aan hogere eisen voldoen dan producten uit andere lidlanden. “Wij moeten stoppen te fungeren als dumpplaats in de regio”, aldus Jogi.
FR

error: Kopiëren mag niet!