Brug Mozeskreek van de week nog gesloten

MozeskreekDe brug over de Mozeskreek blijft hoogst waarschijnlijk deze hele week nog gesloten. De aannemer die de herstelwerkzaamheden aan de brug moet uitvoeren, heeft meer tijd en ruimte gevraagd om het werk op te leveren. Het lag in de bedoeling dat de brug gisteren al open zou staan voor het verkeer. Echter blijkt dat de werkzaamheden nog meer tijd in beslag zullen nemen.
De aannemer heeft een aantal van zijn zwaar materieel machines al naar de locatie getransporteerd. Rijden richting de Mozeskreek duurt ongeveer zes tot zeven uren. Transport neemt dus heel wat tijd in beslag. De aannemer dient vanwege de slechte weersomstandigheden en de slechte staat van de weg nog een aantal machines ter plaatse te krijgen.
Daarnaast werd de aannemer ook gehinderd door delen van de lokale gemeenschap bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Er werd namelijk geen gehoor gegeven aan het verbod van oversteek. Dit zorgde voor heel wat gehaal en getrek, terwijl de schade aan de brug precies zo bleef. Uiteindelijk werd de politie erbij gehaald om de zaak onder controle te houden.
De werkzaamheden zijn gestart. Het definitief besluit en verzoek van de aannemer is dat het nog tenminste een week zal kosten.
De weg wordt merendeels gebruikt voor zwaar transport. Vanuit de zijde van de minister van Openbare Werken is er al aangekondigd dat er maatregelen zullen worden getroffen. De minister heeft deze ondernemers al opgeroepen voor een gesprek. Verwacht wordt dat deze groep ondernemers zal meehelpen om de kosten van reparatie van de brug te dekken.
Er wordt gedacht aan een tussenoplossing voor lichttransport. Daar moet de aannemer nog advies over uitbrengen. Momenteel is de brug voor geen enkel vervoermiddel en ook niet voor voetgangers toegankelijk.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!