Openbaar vervoer hangt aan zijden draadje

ZEKER Openbaarvervoer hangt aan een   zeiden draadje“Er wordt poppenkast en djompo futu gespeeld.” Buurtbewoners van de omgeving Verlengde Prinsessestraat en Verlengde Gongrijpstraat hebben hun teleurstelling uitgesproken over de niet uitgevoerde route-uitbreiding van de Lijn 10. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme heeft in december, bij monde van directeur Joyce Blokland-Wijnstein, onder de aandacht van de burgerij gebracht dat de busroute Lijn 10 ingaande 16 januari uitgebreid zou worden met een deel van de route Lijn 3. De bedoeling was de bewoners ten noorden van de Schietbaanweg, het verlengde van de Prinsessestraat en het verlengde van de Gongrijpstraat ten dienste te zijn. De route Lijn 3 wordt 2 tot 3 keer in de morgenuren aangedaan, na de ochtenddrukte rijden de bussen niet meer. Het ligt in de bedoeling om de onrendabele Lijn 3 te laten opgaan in Lijn 10. “Ordening van het openbaar vervoer” wordt het door TCT genoemd.
Met veel fanfare aangekondigd
De buurtbewoners waren ingenomen met de gewijzigde route van Lijn 10 die helaas niet is uitgevoerd. Het wordt als onbehoorlijk bestuur gekwalificeerd, dat TCT het niet doorgaan van de route-uitbreiding niet heeft bekendgemaakt. “Zij hebben het wel met veel fanfare via de media aangekondigd.” TCT kan op het moment niet ingaan op de materie aangezien de drukte en onzekerheid die er vanwege de herstructurering van het kabinet van ministers heersen. Het ministerie van TCT bestaat namelijk niet meer.
TCT kan het openbaar vervoer niet aan het rollen krijgen
De ordening van het openbaar vervoer houdt de regering en de gemoederen van de samenleving al tijden bezig. Gezegd wordt dat de regering niet in staat is het openbaar vervoer te laten rollen. Om vervoerszaken op wielen te laten lopen, is er naast technisch inzicht, organisatievermogen en sluitende wet- en regelgeving nodig.
Het openbaar vervoer hangt volgens kenners van de branche aan een zijden draadje. De problemen zijn legio. Genoemd werd het prijskaartje van SRD 5 voor de kortste routes, dat door de bushouders wordt genoemd. Zal de overheid vanwege politieke motieven blijven subsidiëren?
HD

error: Kopiëren mag niet!