Revolutionaire ontwikkeling binnen grasteelt

Revolutionaire ontwikkeling binnen grasteelt
Revolutionaire ontwikkeling binnen grasteelt (2)Op 28 januari 2017 heeft er een voorlichtingsavond plaatsgevonden over de grasteelt in Suriname. Dit was georganiseerd door CariConnections NV en de Vereniging van Surinaamse Melkboeren (VSMB). Het doel hiervan was om agrariërs te informeren over de verbetering van de grassoorten in Suriname. “Ten opzichte van de traditionele manier mag hetgeen naar voren is gebracht, gerust een revolutionaire ontwikkeling genoemd worden. De Surinaamse boer is in 10 jaar tijd (onder begeleiding) in staat 3 tot 4 decennia aan ontwikkelingsachterstand in te halen! Boerenbelang is mijn belang, echter alleen met betrekking tot een lange termijnvisie! Daarom streven wij naar voerzekerheid in zowel droge als natte tijden. Er is daarnaast 0% gebruik gemaakt van genetische gemanipuleerde technologie”. Dit zegt Jos Camp, veeteeltdeskundige en directeur van CariConnections NV, tegenover Dagblad Suriname. Doordat de Jamaicaanse voedergewassendeskundige die werkzaam is bij de wereldfirma Tropseed (http://www.tropseeds.com), Leroy Santiago, momenteel in Suriname vertoeft, is het idee ontstaan om zo een voorlichtingsavond te organiseren. Ook werd de presentatie verzorgd door Martinus Fleurkens, tropische veeteeltdeskundige. Fleurkens is werkzaam op een onderdirectoraat van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).
“In Suriname zien we dat de dieren veel te weinig eten krijgen. Als dezelfde weilandgebruikers andere grassoorten zouden planten, kun je veel meer dieren (onder andere runderen, schapen, geiten, varkens) per hectare houden. Dit betekent vergroting van de productie”, legt Fleurkens uit. Dit is heel gemakkelijk te bewerkstelligen met de graszaadjes. Deze graszaadjes kan men bestellen via Raymond Renfurm, coördinator van de Jamaicaanse voedergewassendeskundige, via het emailadres [email protected]. Het is vooralsnog onduidelijk wat de prijzen hiervan zijn.
Volgens Camp is het heel belangrijk dat CariConnections NV met dit systeem het huidige minder goede en tijdrovende voermanagement van de kleine boer kan vervangen door hoge kwaliteitsvoeders. “Als de Surinaamse boer de vrijgevallen tijd wil inzetten voor meer veemanagement, kan hij gemakkelijk zijn veebestand verdrievoudigen, aangezien het grootste deel van zijn tijd opgaat aan voederverzameling van slechte kwaliteit. Omgezet in melk of vlees betekent dit dat het bedrijfsinkomen verdrievoudigd kan worden!”, aldus Camp.
KSR

error: Kopiëren mag niet!