BvB La Vigilantia kan burgers op nieuwe locatie beter van dienst zijn

Het Bureau voor Burgerzaken (BvB) La Vigilantia, dat thans gehuisvest is aan de Kaolinweg no. 212 in het district Para, zal per 1 februari 2017 gevestigd zijn op het complex van de Islamitische Vereniging Djamiatul Islamiah, gelegen aan de Kiezelweg BR 35-38. De verhuizing naar de nieuwe locatie moet leiden tot een betere dienstverlening naar de samenleving toe. Vanwege de groeiende behoeften vanuit de burgerij betreffende bevolkingsadministratieve zaken was het noodzakelijk een andere locatie te identificeren, welke beter aansluit op deze behoeften. “We garanderen een optimale dienstverlening vanaf 1 februari op het nieuwe adres”, zegt John Saharie, directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB).
Het CBB telt 42 BvB’s, verspreid over diverse districten, waar de burger onder meer terecht kan voor uittreksels en nationaliteitsverklaringen. Bij het CBB is sedert het aantreden van minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken een transformatieproces ingezet, welke moet leiden tot een betere dienstverlening naar de samenleving toe. Het verbeteren van de accommodatie wordt beschouwd als een belangrijke factor om de dienstverlening te optimaliseren. Enkele specifieke taken van het CBB zijn het verstrekken van identiteitsbewijzen, de zorg voor de uitvoering van de voorschriften met betrekking tot de paspoortinstructie voor de Republiek Suriname, het bijhouden van een paspoortadministratie, het onderzoeken en vaststellen van de Surinaamse nationaliteit, alsook het bijhouden van een vreemdelingenregistratie en het verstrekken van informatie hieruit aan de daartoe bevoegde instanties.

error: Kopiëren mag niet!