Bond Milieubeheer in beroering

De Algemene Bond Personeel Milieubeheer (ABPM) ziet de onderhandeling met de leiding van het ministerie van Openbare Werken doorkruist door de herstructurering van het kabinet van ministers. Met de scheidende minister, Siegfried Wolff, bestaat een oprechte en werkbare verhouding. ABPM gaat er vanuit dat de aantredende minister gemaakte afspraken zal honoreren en met de bond verder zal werken aan de verbetering van de rechtspositie van het personeel. Het mutatiebeleid vormt een heet hangijzer. Verwacht wordt dat, zoals overeengekomen, de uitbetaling van kledinggeld aan alle medewerkers eind februari 2017 zal plaatsvinden. Het personeel is in beroering gebracht door uitspaken en handelingen, gepleegd door de directeur van “Openbaar Groen”, waardoor daaraan getwijfeld wordt. ABPM-voorzitter Hugo Blanker heeft in een schrijven gericht aan minister Wolff gewezen op de tekortkomingen en verkeerde werkwijze van de directie van Milieubeheer, die de belangen van het personeel ondermijnen en het onderhandelingsklimaat schaden.
HD

error: Kopiëren mag niet!