Minister Burleson: “Klagen en jammeren over de problemen zal niet helpen”

1 Minister BurlesonMinister Sieglien Burleson van Handel en Industrie heeft gisteren in het kader van de evaluatie van het Export Readyness Programma een uiteenzetting gegeven van de tot nog toe ondernomen stappen om exportinfrastructuur in Suriname te verbeteren. “Wij willen een plekje hebben op de internationale markt met onze eigen producten. Daarvoor is er echter een heleboel nodig”, stelt de minister. Het eerste is een exportoriëntatie. De nodige instituten zijn niet altijd ter beschikking. Het is volgens Burleson dus een proces dat moet worden doorgemaakt. “Zeker in een klein land als Suriname zullen wij het moeten hebben van aaneenschakeling van value-chains. Aan de andere kant is het noodzakelijk dat de overheid haar instituten versterkt. Ook instituties zoals wetgeving zijn op dit moment nog zwak.” De minister sprak ook over wat vuile was binnen het ministerie van Handel en Industrie. Zij gaf bijvoorbeeld aan dat zij als minister op de Exportdesk van het ministerie nul mensen tegenkwam. De afdeling was niet bemand. “Een grote schok voor iets waar de samenleving en ondernemers al lang op wachten”, stelt de minister. In de tussentijd is er invulling gegeven aan de nodige bemanning van de afdeling.
Er is ook gewerkt aan het aantrekken van investeringen uit het buitenland. Hiervoor is er samen met de Wereldbank en het ministerie van Financiën een onderzoek gepleegd in verschillende sub-agrarische sectoren. De sub-sector-scan is van 16 mei tot 3 juni 2016 uitgevoerd. Hier kwam duidelijk naar voren welke prioriteiten er in Suriname gesteld kunnen worden voor het op kort termijn verdienen van geld. Hieruit zullen er tenminste twee subsectoren worden gekozen, waarvoor er investeerders zullen worden gezocht. Verder wordt er gewerkt aan een Single Electronic Window for Trade. De bedoeling van zo een mechanisme voor de handel is dat de verschillende relevante actoren in één netwerk zitten, waardoor de afhandeling van documenten, die van belang zijn voor de in- en uitvoer van producten, veel sneller kan geschieden. “Het zijn verschillende dingen, maar ze zijn niet genoeg. Het zijn allemaal dingen die u tegenkomt wanneer u een bedrijf wil opzetten”, zegt Burleson. De minister benadrukte dat klagen en jammeren over de problemen niet zal helpen. Naar haar oordeel dient er hard gewerkt te worden om Suriname van een import- naar een exportland te transformeren.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!