Akmos wil niet aan de kantlijn staan

Akmos wil niet aan de kantlijn staanDe Associatie van Klein en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (Akmos) vierde op 27 januari haar 15-jarig bestaan. Hierbij werd de nadruk gelegd op het belang waar Akmos voor Staat en de toekomst met deze organisatie. De Akmos als bedrijvenorganisatie kan zich niet los zien van de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in het land, aangezien zij bewust is dat verkeerde besluiten welke door beleidmakers genomen worden directe invloeden hebben op het bedrijfsleven. Met de vakbeweging wordt er constant overleg gepleegd. Vandaar dat ze ook deel is van het Burgercollectief, waar diverse groepen opkomen voor lotsverbetering van Surinamers. Overigens is het bedrijfsleven een belangrijk deel van de samenleving en vormt de ruggengraat van de economie. Akmos heeft veel bewogen jaren gekend met vele discussies over het te voeren beleid met betrekking tot de ontwikkeling van het bedrijfsleven in de Surinaamse economie, participatie in diverse commissies met de overheid, meetings met diverse ambassadeurs, diverse fact finding missions naar het buitenland, waaronder de grootste naar India in 2008 met 21 man.
Het selectief optrekken van publiek, privaat en vakbeweging heeft volgens Binda tot nog toe niet gewerkt. Ook de Sociaal Economische Raad schijnt niet in beweging te zijn. “We zien dat dit soort organisaties veelal politiek worden ingevuld met vertegenwoordigers, die politiek geëngageerd zijn aan de zittende regering. De politieke invloeden zijn zodanig geïnfiltreerd in het bedrijfsleven en de vakbeweging dat de saamhorigheid schipbreuk leidt en de gewenste resultaten geen kansen krijgen. De onderlinge tegenstellingen zijn vaak in de persoonlijke sfeer en worden gevoed door mensen in deze organisaties, welke individuele belangen nastreven en erger nog politieke ambities hebben”, stelt Binda.
Faillissement ondernemers
In de afgelopen tijd zijn vele ondernemers failliet gegaan en hebben hun bedrijven moeten sluiten met als gevolg werkloosheid en financiële destructie. Ondanks de vele pogingen en consultaties zijn de resultaten weggebleven en wordt het bedrijfsleven constant genegeerd door de zittende regering. Er is geen beleid en nog minder structurele strategische planning welke enige hoop geven. De kwaliteit aan kader in de top neemt steeds meer af. Ministers en topambtenaren zijn het slachtoffer van beleidsbeslissingen, die vanuit het kabinet van de president worden genomen. Akmos wil volgens Binda niet aan de kantlijn staan, maar met elke rechtgeaarde Surinamer de strijd aanbinden tegen falend beleid. Het kan zo niet verder. Wij geloven dat er geen ontwikkeling zal komen zonder productie, zonder gemotiveerde mensen en zonder good governance. Wij zullen daarom ook onze zienswijze, gevraagd en ongevraagd blijven delen met de gemeenschap. De Akmos werd als vereniging opgericht op 21 december 2001 en geproclameerd op 16 januari 2002. Het grootst aantal leden bestond uit producenten, die zich uitgeschreven hadden uit de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, vanwege een intern conflict. De eerste voorzitter van de Akmos was daarom ook Kurt Jessurun, die uit het bestuur van de Asfa trad en tevens de mening was toegedaan dat er geen onderdak was voor de KMO/ MKB-bedrijven die in die jaren een explosieve groei meemaakte.

error: Kopiëren mag niet!