De Surinaamse leencultuur en leenzucht

De huidige leencultuur, eerder te kwalificeren als een leenzucht, die thans in ons land de boventoon voert, moet dringend een halt worden toegeroepen.
Wij weten wel, dat door te lenen er altijd een gat ontstaat; zelfs de kleine man weet dat en dat gat is moeilijk in te lopen.
Men, en met name de regering, moet de huidige economische crisis/recessie drastisch aanpakken, de productie opvoeren en stimuleren en de wisselkoers die steeds hoger en hoger klimt, beteugelen; dan hoeft er niet geleend te worden.
Minister G. Hoefdraad van Financiën geeft in zijn relaas wel aan hoe de terugbetalingen moeten geschieden en hoe hoog de rentepercentages zijn van al de aangegane leningen. Maar niemand draagt oplossingsmodellen aan om de armoede te bestrijden, de werkgelegenheid, alsook de criminaliteit, die thans ergere vormen aanneemt, aan te pakken.
De oppositionele partijen, vooral de VHP heeft haar medewerking toegezegd om de corruptie en de criminaliteit te helpen bestrijden.
Voor zover het mij bekend is uit de politieke historie heeft geen enkele regerende partij, c.q. combinatie de nodige voorstellen welke worden aangedragen door de oppositie serieus geaccepteerd en ten uitvoering gebracht. Er zijn heel veel critici, politiek-analisten, inzenders van artikelen en burgers, die een andere en misschien een betere kijk op bepaalde zaken hebben, maar hun stem is heel vaak als de stem van een roepende in de woestijn.
Hoe lang deze crisis nog zal voortduren en het arme volk nog zoet zal worden gehouden middels het verstrekken van voedselpakketten, blijft een retorische vraag.
Een vervroegde verkiezing, die mogelijk een verbetering zou betekenen op weg naar een betere welvaart en welzijn en vooral een betaalbaar en leefbaar leven van het volk zou moeten betekenen, zien we nog lang niet gebeuren. Terwijl de president in zijn toespraken allerlei beloftes heeft gedaan, zien wij helaas het tegendeel gebeuren.
Wat wij wel letterlijk zien gebeuren, is de zoveelste reshuffeling van ministers en directieleden. Het is een proces dat sinds 1980 is ingezet, maar goed bekeken geen soelaas zal bieden, want de grootste reshuffeling blijft achterwege.
Opgemerkt kan worden, dat verstrengeling van belangen een rol kan spelen, maar niemand durft een degelijke verklaring te geven vooral over de ontheffing van de directeur, Sigmund Proeve, van de DSB-bank (De Surinaamse Bank). Gaat het misschien om miljoenen leningen die verstrekt zijn aan politieke loyalisten van de regering of van de President, die verstrekt zijn?
De ministers moeten vrij zijn als voorheen om hun beleid naar eigen inzichten, kennis / knowhow, doelstellingen en taken van het desbetreffende ministerie, uit te voeren. En dan vooral zonder inmenging van de Raadsadviseurs en van het Kabinet van de President en/of van de Vicepresident.
Het zal wel van een wijs besluit getuigen als het beleid omgebogen wordt en bepaalde knellende/nijpende zaken ernstig worden aangepakt en dat de oppositie ook hierin gekend wordt. Die hebben immers te kennen gegeven bereid te zijn de helpende hand te bieden. Het ligt aan de regering om die hulp te aanvaarden.
Wij moeten in deze tijd leren uit onze gemaakte fouten van het verleden, waarbij ook productiebedrijven door slecht beleid, slecht management, vriendjespolitiek, malversaties, corruptie en vooral door het voorop stellen van het eigen belang zijn kapot gegaan.
Tenslotte zij gesteld, dat ook onze goudvoorraad eens zal opraken; dit hebben wij reeds ervaren met onze bauxietvoorraad. De ervaring leert ook dat in zulke gevallen de multinationals ons wederom in de steek zullen laten.
De regering en de toekomstige leiders moeten een goed – en een gedegen beleid uitstippelen en dat ook trachten ten uitvoer te brengen. We moeten vooral ervoor waken om niet steeds populistische uitspraken te doen en leningen aan te gaan.
Wij, als volk van ons geliefd land, moeten zeker niet bekaaid van af komen door het leen- en wanbeleid van de regering. Naar mijn mening zou de beste reshuffeling zijn om de huidige regering en voornamelijk de President van de Republiek Suriname, dhr. Delano Desiré Bouterse te reshuffelen.
Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!