August Boldewijn: ‘Leerkrachten strijden voor fiets zonder wiel’

Bestuurskundige August Boldewijn windt er geen doekjes om. De strijd die de leerkrachten menen te leveren door meer dan 10 dagen in staking te zijn, betitelt hij als ‘strijden voor een fiets zonder wiel’. De bestuurskundige vindt het heel onverstandig en onverantwoord van de leerkrachten om nog te staken, terwijl de regering keer op keer heeft aangegeven de volledige informatie voor de definitieve uitvoering van de herwaardering niet binnen te hebben. De leerkrachten weigeren dit gedeelte te begrijpen. De regering had aan bedrag van SRD 500 voorgesteld in navolging op maart waar de definitieve implementatie van de herwaardering zou plaatsvinden. De leerkrachten gaan niet akkoord hiermee en willen nog steeds in staking zijn.
Boldewijn vindt het heel onverstandig dat de leerkrachten ‘op straat gaan lopen schreeuwen en eisen dat zij de definitieve herwaardering willen’. ‘Begrijpen zij niet dat dit nog niet mogelijk is. Dat de regering niet alle informatie van de scholen heeft. Kunnen de leerkrachten niet wachten tot maart?’ Allemaal vragen die de bestuurskundige bezighouden. ‘Indien de leerkrachten hun werk hervatten en zich weer gaan roeren in maart indien de regering haar afspraken niet naleeft, dan kan gesteld worden dat de leerkrachten uiterst verantwoord bezig zijn’, legt Boldewijn de nadruk op.
Regering kan ook systeem ‘no work no pay’ hanteren
Boldewijn waarschuwt de stakende leerkrachten ervoor dat de regering ook haar systeem van no work no pay kan hanteren. ‘Maar de regering doet het vooralsnog niet.’ Het verbaast hem dan ook dat gedurende de dialoog tussen de vakbond en de regering, de acties nimmer zijn opgeschort. ‘Dit hoort niet zo, want de bond wil onderhandelen met de regering met het mes op de keel van de regering. De vakbond heeft een wapen terwijl de regering slechts een stok bij zich heeft, een ongelijke strijd.’ Boldewijn vindt dat de regeringsdelegatie die in dialoog is met de bond zwak is. ‘Zij moesten op zijn minst van de bond afdwingen dat de acties worden opgeschort in afwachting op het resultaat van de gesprekken.’
Inmenging C-47 maakt acties tot politieke strijd
Volgens de bestuurskundige moet niet uit het oog verloren worden dat de inmenging van de C47 tot de acties, deze tot een politieke strijd maakt. ‘De voorzitter van de C47 is gelieerd aan een politieke partij, de SPA.’ Ook is het volgens Boldewijn overduidelijk ‘dat zich met de stakingen een vertoon van sentimenten gepaard gaat contra de regering’. De stakingen stralen een sfeer van ontevredenheid over de regering uit. Gelet op deze achtergrond kan geconcludeerd worden dat de staking in een politiek kader plaatsvindt, meent Boldewijn. ‘Feit is dat de kinderen de dupe worden van al de stakingen’, verzucht de bestuurskundige.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!