Nurmohamed: “Leerkracht moet meer dan een parlementariër verdienen”

De volksvertegenwoordiger Riad Nurmohamed is niet te spreken over de wijze waarop zijn collega Jenny Warsodikromo spreekt over de eisen van de leerkrachten betreffende een beter salaris. Dat de stakende leerkrachten een salarisverhoging willen met een minimum van SRD 4.000, vindt Warsodikromo abnormaal hoog om eensklaps toe te kennen. Warsodikromo, die ook uit de zelfde sector komt, zou volgens Nurmohamed de eis van de leerkrachten juist moeten ondersteunen. Indertijd zijn tijdens de regering Jules Wijdenbosch de leerkrachten en verpleegsters geclassificeerd als strategische groepen. Nu is het dezelfde persoon in functie van beleidsadviseur die meehelpt aan het herwaarderingsprogramma van de overheid. Echter lijkt het programma de leerkrachten niet per se te zullen herwaarderen.
Volgens Nurmohamed zou de leerkracht veel beter moeten worden gewaardeerd. Hij durft zelfs te stellen dat een leerkracht meer dan een parlementariër mag en moet verdienen. Voor wat de spin-off op de rest van het ambtenarenapparaat betreft, ziet Nurmohamed een iets lastigere, maar noodzakelijke oplossing. Daar er al gesproken wordt van een log ambtenarenapparaat, ziet Nurmohamed heil in het afstoten van zeker 50% van de ambtenaren richting de particuliere sector. Zodoende heeft de overheid minder uitgaven. Dit is geen nieuw advies, maar moet telkens worden herhaald, aangezien de overheid er geen oor voor heeft en jaar in jaar uit het logge apparaat aanvult met nog meer ambtenaren.
Indien de leerkrachten beter verdienen, zal dat volgens Nurmohamed ook een rechtvaardiging zijn richting hun continue inzet. “Ministers hebben zodanige voorzieningen dat zij na hun ministerschap lekker thuis kunnen zitten met een vet salaris. Hetzelfde geldt voor parlementariërs. Dat is onacceptabel. Je kunt niet hebben dat onderwijzers hard en zelfs harder bezig behoren te zijn, terwijl zij ondergewaardeerd worden”, stelt Nurmohamed. Tegenover de herwaardering is er een prijs die de leerkrachten moeten betalen. Dit zou betekenen dat het geheel onderwijssysteem een drastische verandering dient te ondergaan.
Leerkrachten dienen op tijd te worden bijgeschoold. Zij dienen goed te worden gecontroleerd. De competenties van de leerkrachten moeten telkens worden gemeten aan de hand van de kwaliteit die zij leveren. “Het systeem moet hard worden gemaakt. Leerkrachten zullen harder moeten werken. Je moet een strakke beoordeling hebben voor de leerkrachten. Docenten en leerkrachten moeten zwaar kaliber zijn. Je moet hier geen grappen mee maken. Je mag hier dan ook heel streng zijn”, stelt Nurmohamed. Op dit moment laat de kwaliteit van het onderwijs in Suriname veel te wensen over. Door de jaren heen is het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zodanig uitgehold, dat het zich niet meer primair bezighoudt met onderwijs. Er zijn veels te veel taken bijgekomen, waardoor de concentratie is verloren. Op de begroting van het ministerie voor 2017 is er ook heel weinig aandacht besteed aan het ontwikkelen van onderwijs.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!