‘Nu is de tijd’ wil mindshift onder jongeren tot stand brengen

Nu is de tijd wil mindshift onder  de jongeren tot stand brengenHet Nationaal Jeugdparlement (NJP) houdt op 8 februari 2017 wederom verkiezingen. Dit vindt om de drie jaren plaats. De jeugdparlementariërs moeten zich bezig houden met het behartigen van de belangen van de jongeren. In dit kader hebben vier kandidaten, die zeer vooruitstrevend en dynamisch zijn ingesteld, zich verenigd om dit doel te realiseren. De groep is genaamd: ‘Nu is de tijd’. Deze groep bestaat uit drie leden van Paramaribo, te weten Petra Hofwijk, Mijeesa Kastierie, Jason Prisirie (voorzitter) en één lid uit het district Wanica, te weten Ismael Powe. “Aan morgen werk je vandaag en vandaag is nu!”, is de slogan van deze groep. “Als je morgen iets wil bereiken, moet je nu eraan beginnen. Vandaar de groepsnaam ‘Nu is de tijd’. Daarom hebben wij ons kandidaat gesteld om te werken aan een betere toekomst voor de jongeren van Suriname”, aldus Prisirie.
Deze jongeren zijn zich ervan bewust dat het NJP ook een vertrouwenscrisis ondergaat. Daarom willen zij zich committeren om eerst aan zichzelf te werken door de rol van jeugdparlementariër, indien gekozen, goed tot uiting te kunnen brengen. Deze jongeren hebben zich ten doel gesteld om het NJP te transformeren tot een interactief en transparant orgaan. Daarnaast willen zij ondernemerschap onder de jongeren stimuleren. Het ontwikkelen van stimulerende en educatieve programma’s ter bevordering van jeugdontwikkeling in Suriname, behoort ook tot één van hun doelen. Om meer interactie te bewerkstelligen tussen de jongeren en de jeugdparlementariërs, willen zij dat er op alle voj-, vos- en hbo-scholen, studentencommissies en ook jongerenorganisaties in de verschillende woonwijken worden opgericht, zodat er op deze manier een gestructureerd netwerk opgebouwd kan worden.
Prisirie is de mening toegedaan dat jongeren veel intelligentie en creativiteit/ innovatie bezitten. “Er lopen tal van jongeren rond met een geweldig businessidee. Echter weten zij vaak genoeg niet naar wie zij moeten stappen of zij ontberen de juiste begeleiding. Vandaar dat wij dit willen aanpakken door te pleiten voor een platform waar jonge entrepreneurs gestimuleerd kunnen worden om hun dromen te realiseren. Zoals er jongeren zijn met businessideeën, zijn er ook investeerders die zulke jongeren willen ondersteunen. Daarom willen wij meewerken door het platform in samenwerking te laten treden met de investeerders”, aldus Prisirie.
Prisirie benadrukt dat de jongeren het volk van morgen zijn, maar vaak genoeg komen veel van deze jongeren op het verkeerde pad terecht. Hierbij kan men denken aan drop-outs, tienerzwangerschap, hangjongeren en nog veel meer. “Deze problematiek onder de jongeren willen wij gaan aanpakken door het ontwikkelen van stimulerende en educatieve programma’s ter bevordering van jeugdontwikkeling in Suriname. Middels deze programma’s willen wij een mindshift onder de jongeren teweeg brengen. De jongeren moet bewust worden dat zij de toekomst vormen; zij moeten weten wat hun rechten en plichten zijn.” Langs deze weg roepen de leden van ‘Nu is de tijd’ de jongeren van Suriname op om massaal op te komen voor hun belangen om door middel van gezamenlijke inspanning te werken aan oplossingsmodellen.
KSR

error: Kopiëren mag niet!