Staking dag 8: “We gaan niet terug met lege handen, maar met een resultaat!”

Staking leerkrachten dag 8 - GÇ£We gaan niet terug met lege handen, maar met een resultaat!GÇ¥Vandaag zijn de leerkrachten reeds 8 dagen in staking. Dagelijks komen de leden van de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) en de Bond van Leraren (BvL) bijeen in theater Unique, waarna zij zich naar de DNA begeven om aandacht te vragen van de autoriteiten voor de vele knelpunten van de leerkrachten. “We zijn nu reeds een week verder. Dit is een duidelijk signaal hoe de regering over ons denkt! Blijkbaar denken zij dat wij geen kracht hebben als leraren. Blijkbaar denkt de regering dat wij geen strijders zijn. Blijkbaar denkt de regering dat zij door middel van intimidatie een eind kan brengen aan deze strijd. We zijn niet bang! We gaan niet terug met lege handen, maar met een resultaat!”, aldus de voorzitter van de BvL en ALS, Wilgo Valies, tijdens de protestactie van gisteren. Het praatje van ‘korte metten harde taal’ van deze regering zullen de leerkrachten nimmer accepteren.
Bouva staat leerkrachten te woord
De kreten van de leerkrachten hebben de leden van het parlement dit keer wel bereikt. Zo heeft Melvin Bouva, ondervoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), de leerkrachten gisteren te woord gestaan. “Wij hebben hier een bepaalde werkwijze; wanneer er personen/instanties zijn die het parlement willen spreken, zijn er regels/procedures”, zei de volksvertegenwoordiger kort nadat hij uit het DNA-gebouw was gekomen. Volgens Bouva houdt de regering zich wel serieus bezig met dit vraagstuk. “Wij hebben ons ook ingespannen om met de regering in overleg te treden. De regering heeft ook aangegeven om samen met u te werken aan een oplossing. Wij willen dat onze kinderen onderwijs krijgen”, vertelt Bouva. De leerkrachten vonden deze ‘mooie’ woorden niet geloofwaardig. Praten helpt niet meer, daden wel. “Wanneer ze de stemmen willen hebben, komen ze wel huis aan huis. Maar wanneer wij ze nodig hebben, schuilen ze in hun hol!”, aldus een woedende leerkracht. Ook de parlementsleden Carl Breeveld, Dew Sharman en Roselli Cotino waren gisteren aanwezig buiten het gebouw van de DNA. Ook de trekker van de actiegroep ‘We Zijn Moe’, Curtis Hofwijks, en Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (Akmos) waren aanwezig.
Regering erkent ALS niet
Valies beklemtoont dat de ALS erkend moet worden als wettelijke vertegenwoordiger van de leraren. De autoriteiten vinden dat ten tijde van het sluiten van de overeenkomst er alleen sprake was van BvL en Fols. In mei 2016 is de ALS geproclameerd naar aanleiding van de grote groep van ontevreden leerkrachten. “We zijn een dynamische samenleving en men moet hiermee kunnen dealen! Als de leerkrachten vinden dat er een andere organisatie in het leven geroepen moet worden zodat hun belangen behartigd kunnen worden, moet men dat respecteren! We hebben bovendien op geen enkele manier gezegd dat de overeenkomst door ALS is getekend. We leven in een democratische staat en we moeten respect hebben voor de mening van een ieder en dit zegt de grondwet ook”, beweert een ALS-bestuurslid.
Onlangs heeft Bouva te kennen gegeven dat de acties van de leerkrachten ongegrond zijn. “Op grond waarvan zegt hij dat? Ik denk dat hij als jurist beter moet weten dat wanneer partijen een overeenkomst hebben gesloten, dat ook uitgevoerd moet worden. Nooit vinden parlementariërs dat wij reden tot staking hebben! Hoe geslaagd is de infosessie over het herwaarderingsprogramma van de onderwijsminister? De feiten spreken voor zich!”, aldus een bestuurslid van zowel de BvL als de ALS.
“Wij pleiten voor een minimum salaris van SRD 4000. En dit is eigenlijk niets in vergelijking met de salarissen van de volksvertegenwoordigers die ‘sky high’ zijn! Uit de SRD 4000 zijn er nog tal van aftrekposten! Dus ik weet niet waarom de regering zo moeilijk doet!”, zegt een gebelgde leraar. De regering komt met allerlei verhaaltjes dat zij de actie van de leerkrachten zouden omkopen met SRD 5 miljoen, maar dat de vakbonden op een gegeven moment SRD 60 miljoen hadden geëist. “Wat voor een flauwekul is dit? Hoe kan men een actie afkopen met geld? Wij zijn niet omkoopbaar!”, beklemtoonde een BvL bestuurslid.
KSR

error: Kopiëren mag niet!