Dag 7: staking leerkrachten gaat onverkort door

Staking leerkrachten gaat onverkort   door  (1)
Staking leerkrachten gaat onverkort   door  (2)De stakende leerkrachten hebben vanaf 11 januari 2017 het werk neergelegd. Op deze manier trachten de leerkrachten aandacht te vragen van de autoriteiten over de vele knelpunten waarmee zij te kampen hebben. De leden van de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) en de Bond van Leraren (BvL) hebben zich dinsdag wederom verzameld bij het parlement. Door de ontstane situatie heeft de onderwijsminister de leerkrachten van het Voortgezet Onderwijs voor Senioren (VOS) gisteren opgeroepen om hen te informeren over het herwaarderingsprogramma. Dit vond om 10:00 uur plaats in de Congreshal. Slechts een handjevol leerkrachten hebben gehoor gegeven aan deze oproep. De stakende leerkrachten wilden op een gegeven moment toegang krijgen tot deze informatiesessie, wat hun echter niet is gelukt. Hierdoor zijn ze uiteindelijk teruggekeerd naar Theater Unique.
Geen bericht over dialoog
“Wij zijn in staking en als het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zo een oproep plaatst en men geeft er gehoor aan, is er geen sprake van een staking. Tot nu toe hebben wij geen enkel bericht gehad dat men in dialoog wil treden met ons. We wachten nog steeds op een uitnodiging.” Dit zegt Winish Imansoeradi, bestuurslid van de ALS, tegenover Dagblad Suriname. Volgens Imansoeradi was de oproep bestemd voor de onderwijsgevenden en niet voor de vakbond. “De vakbond is nu de vertegenwoordiger van de leerkrachten. Dus moet de minister met de vakbond onderhandelen.”
In het afgelopen jaar heeft er tal van onderhandelingen plaatsgevonden tussen de regering, Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols) en de BvL. De voorzitter van de BvL, Wilgo Valies, heeft meerdere malen te kennen gegeven dat deze onderhandelingen vreedzaam verlopen. Ineens is de situatie geëscaleerd. “Ik weet niet precies waaraan dit ligt. De leerkrachten zijn een hele week in actie. Als regering geven zij er helemaal geen gehoor aan. Men luistert niet naar ons! En men neemt de zaak niet serieus”, aldus Imansoeradi.
“Het is een gerechtvaardigde strijd! Onderwijs is bovendien staatszorg. Het is ons altijd voorgehouden dat we deze kwestie binnenskamers zouden oplossen, maar nu worden er eenzijdige beslissingen genomen. Als partijen zich gecommitteerd hebben aan de overeenkomst, moet het uitgevoerd worden. Bij de allerlaatste meeting heeft de raadsadviseur gezegd dat ze het totaal plaatje nog niet hebben. Dus het verbaast ons dat zij nu met allerlei bedragen/cijfers komen”, vertelt een ander bestuurslid van de ALS. De nieuwe lonen van de leerkrachten, die onlangs via de media gepresenteerd zijn, zijn niet bekend bij de BvL/ALS. “Dit is nooit in overleg gebeurd! Van waar komt men met deze getallen?” De BvL heeft tijdens één van de onderhandelingen met de regering een voorstel aangedragen met betrekking tot het financiële gedeelte van de herwaardering. Dit wijkt totaal af met wat de regering thans voorhoudt. Het bestuurslid deelde mee dat de voorzitter van de vakbond namens alle leerkrachten handelt, aangezien de leerkrachten individueel geen overeenkomst hebben getekend.
KSR

error: Kopiëren mag niet!