Bond Binnenland Vaartdienst klaar voor strijd

Bond Belanghebbenden Binnenland Vaartdienst (BBBV) stelt dat zij klaar staat voor de strijd. De bond telt momenteel 105 leden. Maandag hebben de arbeiders, die op contractbasis zijn aangenomen bij de Scheepvaart Maatschappij Suriname (SMS), zich verenigd in een bond. De nieuwe vakbond wordt voortgetrokken door voorzitter Stefanus Ligorie, die vanaf het prille begin de arbeiders heeft begeleid en zich als woordvoerder heeft opgesteld. Maandagavond heeft de bond tevens de bestuurskandidaten gepresenteerd aan de arbeiders, die de bond zal vertegenwoordigen. Deze zijn Imro Wiels, ondervoorzitter, Percy Landveld, penningmeester, en Michel van Genders en Haidy Pansa als commissarissen, Hennie Harderwijk, secretaris en Jomenie Pansa als lid van het bestuur. Tijdens zijn toespraak heeft de nieuwbakken voorzitter even stilgestaan bij het moment dat de arbeiders onder leiding van zijn persoon met de protesten zijn begonnen op 15 december 2016. Vanwege het oponthoud ten aanzien van uitbetaling en het feit dat de scheepvaartmaatschappij geen aanstalten maakt de arbeiders te betalen, is niet alleen besloten naar de rechter te stappen, maar ook een bond op te richten zodat de belangen van deze groep beter behartigd kunnen worden. Echter stelt de BBBV-voorzitter dat de bond liever vrienden dan vijanden heeft. “We willen geen vijandschap met het bedrijf. We willen partners.”
Als eerste wil de bond een gesprek aangaan met de leiding en de RvC van het bedrijf. De voorzitter had in dit verband reeds een brief opgesteld, waarbij hij vraagt zo snel mogelijk met de leiding te praten over de voorwaarden, zoals die in de contracten van de arbeiders staan verwoord. “We willen met de RvC aan tafel gaan om te vragen dat de arbeiders eindelijk in vaste dienst worden genomen. Vele van de motoristen werken al 9 jaar in het bedrijf en zijn nog steeds niet in vaste dienst genomen. De bond wil veel zaken bewerkstelligen, niet alleen ten aanzien van de arbeiders, maar tevens voor het heel bedrijf. We willen het bedrijf weer brengen naar de plaats waar het was. Vandaar dat we die samenwerking willen. De bond kan ook met oplossingsmodellen komen, die het watervervoer ten voordele kunnen komen. We hopen in dit kader dat men zich openstelt voor de voorwaarden, die voorgesteld worden door de bond en dat men ons niet als vijand behandelt. Want stellen zij zich als vijanden op, zullen wij hen ook als zodanig zien. Daarom wil ik agressieve mannen om de strijd aan te gaan”, aldus Ligorie.
PWO wil de arbeiders helpen
De oprichting van de bond heeft plaatsgevonden op het terrein van de Progressieve Werknemers Organisatie (PWO). Voorzitter Armand Zunder gaf aan dat de PWO de arbeiders van de SMS wil helpen bij het oprichten van hun bond. De SMS heeft zijn eigen bond die aangesloten is bij De Moederbond. Echter gaat de verantwoordelijkheid van de SMS-bond verder dan alleen de werknemers van SMS. De contractors zijn niet in vaste dienst. Het is dus belangrijk dat de contractors georganiseerd zijn, anders doet men wat men wil. “We hebben de contracten bekijken en we merken dat deze geen pensioenregeling bevatten, geen vakantiegeld, verzekeringskosten etc. en deze zaken zullen moeten veranderen. Vandaar dat we blij zijn dat meneer Ligorie de PWO heeft benaderd. PWO e snap na oen baka”, aldus Zunder.

error: Kopiëren mag niet!