Chirurg heeft medisch beroepsgeheim geschonden stelt Medisch Tuchtcollege

Het Medisch Tuchtcollege heeft op vrijdag 13 januari vonnis gewezen in de zaak die drs. Rab Williams, toen als bedrijfsarts verbonden bij de Centrale Bank van Suriname, tegen chirurg Rohit Girjasing, verbonden aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, aanhangig had gemaakt. Het college stelde vast dat Rohit Girjasing het medisch beroepsgeheim heeft geschonden. Girjasing heeft per schrijven van 4 februari 2013 schriftelijk medische informatie verstrekt aan een persoon aan wie hij overeenkomstig de wet deze medische informatie niet mocht verstrekken. Deze medische informatie betreffende een overleden medewerker van de Centrale Bank van Suriname is dus tegen de regels van het medisch tuchtrecht verstrekt aan de toenmalige president van de CBvS.
Op grond van deze, overigens valse, medische informatie heeft de toenmalige president van de CBvS eenzijdig, zonder wederhoor en zonder het hoofd van de Medische Dienst van de CBvS, drs. J. Goedschalk, te horen, de overeenkomst met de bedrijfsarts drs. Rab William opgezegd. Uit documenten waarover Dagblad beschikt, blijkt daarnaast zwart op wit dat de door Girjasing aan de CBvS in dit schrijven verstrekte medische informatie niet op waarheid berustte.

error: Kopiëren mag niet!