Verontruste ouder twijfelt over veiligheid op school

Enkele verontruste ouders hebben hun bezorgdheid geuit rond de veiligheid op de school waar zij hun kinderen hebben geplaatst. De ouders vragen zich namelijk af hoe veilig hun kinderen zijn op school. Volgens de ouders hebben de kinderen vaak aangegeven geplaagd en belaagd te worden door andere kinderen op school. Er zouden wel maatregelen genomen worden door de leerkrachten en schoolhoofd, echter mocht het niet baten. Een van de ouders geeft aan dat haar dochter meerdere malen bedreigd is door een van haar medeleerlingen. Het gaat daarbij om een jongen die bij wijze van straf in de pauze niet uit de klas mocht. Ook zijn de ouders van de jongen op de hoogte gesteld. Volgens de moeder heeft zij zich laten vertellen dat deze bewuste jongen onder behandeling bij een psycholoog is en dat hij al vanwege wangedrag overgeplaatst is naar zijn huidige school. De moeder vraagt zich nu af indien het bekend is dat zo een leerling onhandelbaar is, ‘waarom hij nog daar op school wordt gehouden’.
Dagblad nam contact op met het schoolhoofd, dat aangaf dat zij niet zomaar kinderen van de school kan halen of afschrijven. “Als de klacht gedeponeerd wordt bij de leerkracht, handel ik gelijk zoals de regels van het onderwijs het voorschrijft. Zo probeer ik conform de regels te handelen. Zou het zo zijn dat een leerling een bedreiging vormt voor een ander, dan worden de ouders opgeroepen en zo een leerling wordt dan geschorst.” Volgens het schoolhoofd wordt de situatie bespreekbaar gemaakt en als de handelingen meerdere malen gepleegd worden, dan zal er met overleg van inspectie een andere oplossing gezocht worden of dan wordt zo een leerling afgeschreven. “Als ik een kind moet afschrijven na de eerste schorsing dan moet men iets gedaan hebben dat absurd is en dat helemaal niet goed te praten is.” De regel is dat er een paar keer geschorst wordt, waarna er contact opgenomen wordt met de dienst. De dienst verschaft dan verdere instructies. “Het is niet zo dat het nooit is gebeurd dat een kind een andere heeft geslagen. Dat heb je op alle scholen, maar zodra ik zie dat dit gebeurt, neem ik contact op met de ouders. Voor kinderen met bepaalde gedragsproblemen wordt er externe hulp geboden en de kinderen worden begeleid. Als het bij de ouders overkomt dat dingen op school kunnen escaleren, zijn er misschien dingen gebeurd waarvan ik als schoolhoofd geen weet heb en dan wil ik met hun informatie samen met desbetreffende juf waar de kinderen zitten en in samenwerking met de ouders, en als het moet de inspectie, het zaakje aanpakken.”
Als leerkracht geniet men ook een pedagogische opleiding hoe met kinderen om te gaan. Echter krijgen leerkrachten nooit alle tools om met zeer onhandelbare jongeren om te gaan. De inspecteurs zijn ook leerkrachten en schoolleiders. Wanneer zij zien dat de leerkracht of schoolleiding een bepaalde situatie niet aankan, wordt dan externe hulp ingeroepen, te weten van een orthopedagoog of een psycholoog. Echter is dat een dure aangelegenheid vooral voor de ouders die onder de sociaal zwakke groep vallen.

error: Kopiëren mag niet!