Docent Franklin wil proactieve studenten

Proactief bezig zijnGisteren hebben 31 studenten van de studierichting Rechten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname ter afronding het vak Politicologie een lezing georganiseerd. Als onderwerp werd gekozen: ‘De rol van de advocaat in ons rechtsbestel’. De studenten kozen zelf voor dit onderwerp. Gedurende het semester hebben de studenten flink mogen discussiëren over thema’s die aan dit onderwerp gerelateerd zijn. De studenten hebben in dit verband ook twee van de laatste artikelen van advocaat Gerold Sewcharan ‘De (politieke) macht van het volk van Suriname’ en ‘Vertegenwoordigende versus verantwoordelijke politiek’ doorgenomen en uitgediscussieerd. De studenten vonden het uiteindelijk interessant om Sewcharan uit te nodigen om meer licht te schijnen over zijn zienswijze en de rol van de advocaat in het rechtsbestel.
Docent Rose-Ann Franklin hanteert dit soort methoden van het afronden van colleges al jaren voor dit vak. Zij gelooft in het proactief zijn van studenten. Voor het vak politicologie vindt zij het niet passen om studenten met een schriftelijk tentamen te beoordelen.
“Men moet proactief bezig zijn. Ik moet zien dat zij de theorie beheersen en dat zij die kunnen toetsen aan de werkelijkheid en de samenleving. De studenten moeten ook in staat zijn om aan de hand hiervan een standpunt in te nemen. Dat hebben wij nodig voor deze opkomende wetenschappers”, stelt Franklin. De docent stelt ten slotte dat wetenschappelijke kennis niet alleen bestaat uit het leren uit een boek. Het leren uit een boek kan worden gebruikt als een hulpmiddel. Praktiseren is ook van eminent belang.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!