C-47 solidair met actie leraren

De Progressieve Vakcentrale 47 volgt reeds geruime tijd de wijze waarop leden van de Regering omspringen met werknemers die wensen op te komen voor hun rechten. Geconstateerd wordt dat vaker de confrontatie wordt aangegaan in plaats van te kiezen voor het pad van dialoog.
C-47 wil bij deze de regering oproepen om zo snel mogelijk aan de onderhandelingstafel tot een duurzame oplossing te geraken in het ontstane geschil rondom de kwestie van de herwaardering van leerkrachten. C-47 wens zich hierbij solidair te verklaren met de actie van de leerkrachten en verwerpt elke handeling van de regering die kan leiden tot een ernstige verstoring van de eerder gemaakte afspraken en overeen gekomen zaken bij de implementatie van het Herwaarderingsprogramma.

error: Kopiëren mag niet!