Bedrijven ondertekenen verklaring voor LGBT-vriendelijk beleid

Bedrijven ondertekenen Verklaring    ter implementatie van LGBT vriendelijk beleid (1)
Bedrijven ondertekenen Verklaring    ter implementatie van LGBT vriendelijk beleid (2)Ruim 17 bedrijven en of overkoepelende organisaties zoals werkgeversorganisaties hebben in Spice Quest de Verklaring van Paramaribo getekend. Deze verklaring bevat een tiental richtlijnen die bedrijven zullen helpen om een LGBT-vriendelijk beleid te implementeren. De bedoeling is om ongelijkheid en discriminatie op de werkvloer uit te bannen. Betrokken organisaties zijn o.a. Asfa, Projekta, Burgerinitiatief, Women Rights Center, G.G. Pest Control, Suriname Men United en Kaloti Suriname. Voorzitter Juan Pigot van Parea, een vereniging van Guy Professionals, gaf aan dat dit idee is ontstaan nadat er op 9 juni 2016 de Workplace Pride Conference werd gehouden met als doel diversiteit op de werkvloer te stimuleren. De conferentie had als uitkomst dat men LGBT inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer meer bespreekbaar wilde maken. Er werd toen geopperd de Verklaring van Paramaribo op te stellen.
Deze verklaring staat analoog aan de Verklaring van Amsterdam die aangepast is aan de Surinaamse standaarden. “De verwachtingen die het ondertekenen van de verklaring met zich meebrengt, zijn dat bedrijven inderdaad LGBT rights zien als human rights en ook daadwerkelijk LGBT-beleid zullen implementeren”, zegt Pigot. “In onze wetgeving is niet veel geregeld over de LGBT-gemeenschap en moesten we bij het opstellen van de verklaring gebruikmaken van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Er wordt pas in het Wetboek van Strafrecht gesproken over seksuele oriëntatie op basis waarvan je niet mag discrimineren.” Pigot wilde de bedrijven geruststellen dat Parea niet als politie zal optreden om te kijken als de regels nageleefd worden. Parea is er slechts om de bedrijven te helpen met de punten die staan verwoord in de verklaring. Parea zal elk bedrijf helpen de verbeteringen aan te brengen die het zelf wil verbeteren.
Een van de zaken die verwoord staan in de verklaring, is een genderneutrale cao. Volgens Winston Lieveld, voorzitter van de Commissie Coming Out Week, staat in heel veel Surinaamse cao’s aangegeven dat de man voornamelijk zijn vrouw mag verzekeren via het bedrijf waar hij werkzaam is. Maar een vrouw mag dat niet bij haar man. “Een genderneutrale cao biedt deze mogelijkheid wel, ook bij twee mensen van hetzelfde geslacht. Een mooi voorbeeld is Hotel Torarica dat dit model al jaren toepast.” Het kan altijd gebeuren dat bedrijven zich niet houden aan de richtlijnen. In zo’n geval wordt de weg van dialoog bewandeld waarbij de organisatie de bedrijven zal herinneren dat zij zich wel hebben gecommitteerd aan de verklaring. “We weten dat de verklaring geen bindend feit is, maar we zouden toch praten en vragen waar men tegenaan loopt om te kijken hoe we ze verder kunnen helpen. De organisatie is er echter van overtuigd dat de bedrijven die getekend hebben, erover hebben nagedacht en een bewuste keuze gemaakt hebben om te tekenen”, zegt Lieveld.

error: Kopiëren mag niet!