Prahlad Sewdien: “Landbouw is een gok geworden”

“Landbouw is een gok geworden. Mensen gokken bijvoorbeeld wanneer zij moeten planten om in een dure tijd te oogsten. Vele boeren plannen precies zo. Op een gegeven moment oogst een ieder tegelijk, waardoor je een surplus krijgt op de lokale markt, met als gevolg lage prijzen en uiteindelijk verlies voor de boer”, zegt Prahlad Sewdien, voorzitter van de Federatie van Surinaamse Agrariërs, in gesprek met Dagblad Suriname. Vanwege deze negatieve taferelen wenst de FSA orde op zaken te stellen in het belang van de agrariërs en de Surinaamse economie, die ook gedeeltelijk afhankelijk is van het welzijn en de welvaart van de agrariërs. FSA wil een ‘agrarische kamer’ in het leven roepen. Bij zo een kamer zullen alle agrariërs ingeschreven zijn.
Op dit moment werkt de FSA met de laatste cijfers van de landbouwtelling. De laatste landbouwtelling werd in 2008 gehouden (ruim acht jaren geleden). Deze cijfers zullen misschien historisch wat te betekenen hebben voor Suriname, maar zijn momenteel onbruikbaar om planningen te maken. “Wij moeten een kamer hebben, om vooral de kleinere boeren ook te kunnen registreren. De kleine boeren zijn niet zoals de gevestigde bedrijven geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Wij zouden willen weten wie de boeren zijn, waar zij zijn, wat zij planten en hoeveel zij planten.”
Als er nu bijvoorbeeld 100 boeren zijn die bananen planten, zou de agrarische kamer middels deze informatie beter kunnen kijken wat de oogst over 10 maanden kan worden. Op zo een manier kan de kamer voorzien in informatie over mogelijke surplus of tekorten over 10 maanden en boeren adviseren om met dit gegeven rekening te houden. Al met al ligt het volgens Sewdien in de verwachting dat zo een gewenste kamer een groot stuk kan helpen aan de ordening binnen de sector.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!