Adekus bouwt 200 nieuwe studentenkamers

Infrastructuur ten behoeve van de Anton de Kom Universiteit van Suriname(Adekus) is volgens bestuursvoorzitter Jack Menke een belangrijk beleidspunt van het huidige bestuur. Voor dit beleidspunt is er een speciale commissie voor infrastructuur in het leven geroepen. Op dit moment is de commissie druk doende, een rapport over het vraagstuk van infrastructuur af te ronden. Daarbinnen is er ook ruime en aandacht voor studentenhuisvesting.
Emanuel Scheek, vertegenwoordiger van de studenten in het hoofdbestuur, sprak onlangs tijdens een persbijeenkomst over de voorbereidingen die al getroffen zijn. Een stuk land is al klaargestoomd om in cultuur te brengen. Het perceel ligt achter/naast het gebouw van de Faculteit der Technologische Wetenschappen. Volgens Scheek ligt het in de bedoeling dat er aan het eind van dit jaar, gestart worden met het opzetten van additionele studentenhuisvesting. Het betreft ongeveer 200 kamers die opgezet zullen worden. Daarnaast wordt het huidige studentenverblijf (het groen-geel gebouw) ook meegenomen, zodat studenten ook daar uiteindelijk hun intrek kunnen nemen. Dit gebouw telt ongeveer 100 kamers.
Ook is in planning een cafetaria waar vooral studenten van gebruik kunnen maken. “Omdat wij de enige universiteit zijn in Suriname, en een belangrijke poot zijn van Suriname, is het belangrijk dat wij studenten van alle plaatsen in het land kunnen accommoderen op de Adekus zodat zij kunnen studeren. Voor mensen die vanuit het binnenland komen, moet huisvesting niet een probleem zijn om te kunnen studeren”, stelt Scheek.
De beraamde investering is US$ 27 miljoen. Volgens de informatie verkregen uit de statistieken bij het Bureau voor Staatschuld is er in april 2016 ruim Euro 28 miljoen geleend bij twee internationale financiële instellingen. De bestemming van deze lening is een laboratorium, kamers en collegezalen.
Behoefte is 1500 kamers
Volgens Scheek zijn er eerder studies gemaakt over de behoefte van huisvesting voor studenten en gastdocenten op de Adekus. De behoefte is volgens Scheek 1500 kamers groot. Wat vaststaat, is dat de huidige planning niet volledig zal voorzien in de behoefte. Er wordt vanwege de huidige economische situatie, volgens Scheek een aanvang gemaakt met het invullen van 20% van de behoefte.
Het hoofdbestuur heeft onlangs een begroting van SRD 151 miljoen ingediend bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc). Daarvan is er SRD 62 miljoen goedgekeurd. Adekus zou maar 41% van de aangevraagde middelen ontvangen. Ondertussen wijzen de realisatiecijfers van de eerste helft van 2016 SRD 32 miljoen uit, 90% van deze realisatie ging naar het personeel. Het bestuur heeft volgens Menke bij zijn aantreding, heel vroeg technocraten aan het werk gezet om een bezuinigingsbeleid uit te stippelen. In dit beleid wordt de Adekus met een strak minimum gedraaid. Hiervoor is er volgens de voorzitter ook draagvlak gevonden binnen de Adekus-gemeenschap.
Omdat het in de verwachting ligt dat de kosten zullen stijgen, heeft het bestuur uiteindelijk een suppletoire begroting ingediend. Aan de andere kant blijkt volgens Menke dat een belangrijk deel van de Adekus met het bezuinigingsbeleid goed weet om te gaan. Bepaalde instituten gaan momenteel zelf op zoek naar financiële middelen om de druk op het bestuur te verminderen.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!