Jongeren leggen educatieve dagtochten af bij Telesur

Jongeren leggen educatieve dagtochten af bij TELESUR.1“De skills die ik tijdens mijn stageperiode bij TMIL heb opgedaan, speelden sowieso een rol bij het behalen van de tweede prijs met het team CodeOps tijdens Hackathon 2016. Als oud Natin stagiaire bij TMIL ben ik steeds bezig uit te kijken naar mogelijkheden, waarbij ik via applicaties mensen ten dienste kan zijn.” Dit en nog meer liet Jonathon Tobi optekenen tijdens het bezoek op dinsdag 30 augustus van 25 jongeren uit het district Para aan het Telesur Multimedia & Innovation Laboratory (TMIL) op het Adek-complex. Om dit te verduidelijken, haalde hij het voorbeeld aan waarbij een stichting, die ten doel heeft lezen onder jongeren te stimuleren, een aanvraag heeft gedaan tot het bouwen van een leesapp. Tobi heeft toen samen met twee andere Natin-stagiaires, Rheo Matabadal en Rishwi Fattoe, deze educatieve app gebouwd. Alhoewel de app nog in de ontwikkelingsfase is, bleek vanuit de begeleiders van de jongeren reeds belangstelling te bestaan.
Dit bezoek werd afgelegd in het kader van de jarenlange samenwerking tussen Telesur en het directoraat Jeugdzaken van het ministerie van Sport & Jeugdzaken. Als Surinaams bedrijf, dat graag investeert in de bouwstenen van onze toekomst, zet Telesur zich reeds jaren in om een bijdrage te leveren aan de educatieve dagtochten in de vakantie ten behoeve van jongeren in de leeftijdsklasse 12 tot 20 jaar. Bij deze tochten, die bestaan uit oriëntatiebezoeken, worden verschillende afdelingen van Telesur aangedaan. Tijdens het bezoek aan TMIL werd een korte presentatie gegeven over TMIL en mochten stagiaires van het Natin van de studierichting Informatietechnologie, onder wie Tobi, hun ervaringen delen met de aanwezige jongeren. Hiermee gaf TMIL invulling aan het karakter van deze tochten, inhoudende jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding bieden. Mede gelet hierop worden ook handige tools en nuttige tips meegegeven, waardoor de jongeren na zo’n bezoek met kennis over voor hun relevante aspecten over Informatie, Communicatie & Technologie (ICT) huiswaarts kunnen keren. Het educatief karakter wordt dus steeds centraal gesteld. Tegelijkertijd leren de jongeren nuttig omgaan met hun vrije tijd doordat ze door deze bezoeken verschillende skills aangeleerd krijgen. Telesur investeert graag in de ontwikkeling van onze toekomst en ondersteunt daarom jaarlijks dit initiatief van het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Het contact met deze groep jonge Surinamers is voor Telesur heel nuttig, omdat rechtstreekse respons over hun ervaringen met de dienstverlening verkregen wordt. Het doel van de educatieve dagtochten blijft jongeren in de gelegenheid stellen kennis en inzicht te krijgen in productie- en dienstverlenende processen van bedrijven. De opgedane kennis en inzichten moeten resulteren in het stimuleren van schoolprestaties en maatschappelijk functioneren.

error: Kopiëren mag niet!