Wim Bakker: ‘Grondwet en kieswet zijn niet in steen gehouwen’

Wim Bakker
Wim Bakker
‘Ik twijfel er niet aan, dat de nieuwe kieswet er komt. De grote politieke partijen met hun aanhang in Paramaribo en de kuststrook, hebben daar voordeel aan’, aldus Wim Bakker. De voorbereiding van de nieuwe kieswet is volop aan de gang. De Staatscommissie Evaluatie Verkiezingswetgeving onder leiding van Jules Wijdenbosch neemt het voortouw. Gestreefd wordt, om nog in deze regeringsperiode, de nieuwe kieswet in werking te stellen. Hetgeen met zich mee zal brengen dat de komende verkiezingen volgens het nieuwe stelsel uitgevoerd zullen worden. Dagblad Suriname benaderde de NPS-politicus Wim Bakker om zijn opstelling ten opzichte van een nieuwe kieswet te vernemen.
Principes van vrijheid en gelijkheid
Het is volgens Bakker nodig om de grondwet en de kieswet, regelmatig, wanneer het nodig blijkt, aan te passen aan huidige ontwikkelingen en omstandigheden. Situaties veranderen niet alleen op het politieke vlak. Ook de economie en culturele zaken spelen in deze mee. Er vormen zich nieuwe groepen in de samenleving. De uitdagingen veranderen voortdurend. ‘Het is goed als de grondwet en de kieswetgeving om de zoveel jaar worden geëvalueerd om na te gaan, als de principes van vrijheid en gelijkheid, nog voldoende tot uiting komen. De grondwet en de kieswet zijn niet in steen gehouwen. Zij kunnen en moeten soms aangepast worden. De verandering moet altijd, ten gunste van vrijheid en gelijkheid zijn.’
De kwaliteit van de stem
In principe gaat Bakker ervan uit, dat de stem van elke persoon even veel waarde moet hebben. In de democratie gaat het om de formele gelijkheid van een stem. Een ander aspect is de kwaliteit, de wezenlijke waarde van de stem. De politieke partijen dienen de verantwoordelijkheid te hebben om de burgers zodanig bewust te maken en voor te lichten, zodat de kwaliteit van hun stem toeneemt. Van degenen die een stem uitbrengt, moet verwacht kunnen worden dat hij/zij begrip heeft van hetgeen waarvoor hij stemt en inzicht heeft over de situatie en het land, dat zijn stem bewust wordt uitgebracht. Nu is het zo, dat zowel economisch en politiek, veel stemmers tekort schieten in begrip over de situatie in het land.
Manipulatie
Politicus Bakker: ‘Vaak wordt een stem uitgebracht op grond van manipulatie via de media en andere kanalen, omkoperij en misleidende propaganda. Wij kunnen vraagtekens plaatsen achter verkiezingsoverwinningen die dank zij omkoperij, geboekt zijn. Want dat betekent, dat de kiezer niet op autonome wijze en zelfstandig zijn stem heeft uitgebracht. Vroeger hadden wij in Suriname census- en passief kiesrecht. Er werd toen vanuit gegaan, dat mensen met minder opleiding, niet instaat waren om op verantwoorde wijze te stemmen, omdat zij niet snapten waarover het gaat. Daardoor zouden zij gemakkelijk gemanipuleerd kunnen worden met populistische praatjes. Het is uiteraard goed zo, dat wij rekening moeten houden met de kwaliteit van de stem. Want als 100 mensen stemmen op basis van onwetendheid en er maar 10 mensen zijn die inzicht hebben, dan winnen de honderd mensen het van de 10.’

error: Kopiëren mag niet!