Passie voor de kerk en de wereld

Passie voor de kerk en de wereld (2)
Passie voor de kerk en de wereld (1)De Evangelisch Lutherse Kerk in Suriname treedt sinds zondag 28 augustus tot en met vrijdag 2 september 2016 als gastpersoon van de Latin America, Caribbean and North America Pre-Assembly. De deelnemers aan de conferentie zijn overwegend geestelijke leiders van de Lutherse geloofsgemeenschappen. Hiervoor zijn er uit het buitenland ongeveer 60 personen afgereisd. De Lutherse Wereldfederatie (LWF) is een wereldwijde gemeente die bestaat uit 145 kerkgemeenschappen in de Lutherse traditie, wat neerkomt op meer dan 74 miljoen Lutherse christenen in 98 linden. De Pre-Assembly wordt een keer in de zeven jaar georganiseerd. De complete leiding van deze conferentie is in handen van de LWF.
Eén keer in de zeven jaar is er een general assembly, waarbij alle Lutherse kerken in de gehele wereld die aangesloten zijn bij de LWF bij elkaar komen om bepaalde thema’s te bespreken. Deze conferentie dient als voorbereiding op de 12de Lutherse Wereldconferentie die in 2017 te Namibië wordt gehouden. Daar zal het accent mede gelegd worden op de reformatie welke 500 jaar geleden op 31 oktober 1517 door Maarten Luther werd ontketend. Het hoofdthema van de LWF op weg naar 500 jaar reformatie is “Bevrijdt door de genade van God”. Er zijn sub thema’s als “Bevrijding- is niet te koop”, “De mens- is niet te koop”, “De creatie- is niet te koop”.
De conferentie richt zich op het uitwisselen van kennis, inzichten en ervaringen tussen de verschillende kerkleiders van de deelnemende landen. Hierbij is de rol en plaats van de kerk in de context van de samenleving waar toe zij behoort van eminent belang.
Martin Junge, LWF-secretaris-generaal stelt dat de kerk een grote bijdrage kan leveren in het oplossen van de problemen in de wereld. Echter moet worden gekeken naar welke plaatst de kerk precies kan innemen. Hierbij moet ook in acht worden genomen het kijken in de toekomst. In het verleden blijven steken zal volgens Junge de zaak niet verhelpen. “Zowel de LWF als andere religieuze organisaties moeten samen de plaats van geloof claimen. Dit om vrede, liefde en harmonie in de wereld te bereiken”, stelt Junge. LWF werkt in dit verband ook al met een Islamitische organisatie. De essentie van dit geheel richt zich op de transformatie van de wereld richting vrede en harmonie. Het gaat in de kern om de passie voor de kerk en voor de wereld.
Op de eerste dag van de conferentie werden diverse onderwerpen behandeld waaronder het theologisch fundament Introductie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) en de relatie tussen kerk, overheid en de SDG’s, met specifieke aandacht voor o.a. het milieu, gelijkheid en vrouwelijk leiderschap.
Dominee Marjory Slagtand stelt dat de aarde bijvoorbeeld aan de mensheid geschonken is om te bewonen, bewaken en te beschermen. “Wanneer wij praten over ‘de mens is niet te koop’, hebben wij het over bijvoorbeeld informatie dat komt vanuit het ministerie van Justitie en Politie. Dit soort onderwerpen raakt heel diep”, stelt Slagtand, een link leggende met de relevantie van de conferentie voor Suriname.

error: Kopiëren mag niet!