Operatie ‘Red Suriname van consultants’ noodzakelijk

De regeringstop in Suriname moet ophouden om Suriname als een bananenrepubliek te behandelen. Er worden talloze consultants in de arm genomen om aan onze ambtenaren te komen vertellen dat ze dom zijn en niet veel kunnen en dat ze trainingen moeten ondergaan. De mooie uitdrukking daarvoor is ‘capaciteitsversterking’. Dezelfde mensen die dan concluderen dat de ambtenaren getraind moeten worden, zullen dezelfde mensen zijn die indirect via de draaideurconstructie zich weer zullen aandienen om honderden modules aan trainingen te verzorgen …. uiteraard tegen betaling. De Surinaamse overheid mag nog honderden consultants binnenhalen en duizenden trainingen voor ambtenaren draaien, het zal ons land geen centimeter vooruit helpen. De pienarende ambtenaren, die door de staat uitgeperst worden, worden gedwongen om met geregelde en politieke en incompetente leidinggevenden te zitten om SWOT-analyses te maken. Ze weten precies dat een consultant in samenwerking met directies bezig is de boel te belazeren en de staatskas lichter te maken. De aandeelhouders zijn divers. We schrijven dit naar aanleiding van een ‘ingeringd’ rapport dat door enkele consultants samen met de HI-minister aan de vp is overhandigd.
We zouden onder de indruk zijn als het rapport aan het internationale publiek zou worden gepresenteerd als een best practice en in het Engels zou worden gepubliceerd voor de Caribbean, maar kennelijk is het rapport daarvoor ook niet bedoeld. De consultants hebben uitleg gegeven over hun rapport en het moet gezegd worden dat niets nieuws dat niet al bekend was op en over HI, naar buiten is gekomen. We hebben niets tegen onze landgenoten, de consultants, maar de vp is bezig onnodig geld uit te geven aan deze dienstverleners die niet in staat zullen zijn om de public sector performance met nog geen centimeter vooruit te stoten. Het probleem dat de Surinaamse overheid heeft, is al langer dan 10 jaar, en zelfs meer, bekend. Tijdens Venetiaan 2 is onder druk van de IDB, omdat de Surinaamse overheid in ruil voor buitenlands kapitaal mooie verhaaltjes over good governance moest verkopen, een public sector reform programma uitgevoerd. Wanneer je a zegt moet je ook b zeggen. Suriname (lees: Biza) kon de IDB niet zeggen dat ze geen public sector program wilde. “Laten we het dan maar doen’, was de houding. Dure internationale consultants werden door de IDB betaald die zonder blikken of blozen keihard hun conclusies hebben neergepend. De hoogste personen die het rapport als opdrachtgevers als eerste moesten doornemen, die deden het in hun broek. Het rapport was een regelrechte aanklacht tegen hun en hun verdorven manier van regeren en geld verkwisten en tegen hun corruptie en nepotisme. De consultants hielden de opdrachtgevers een spiegel voor waarin ze nooit hadden willen kijken. Ze hielden geen rekening met de corruptie-, politieke en regelarijcultuur van Suriname.
Maar de consultants gingen door. Ze haalden de pers erbij en nodigden alle verdorven politici erbij om hun te zeggen hoe ze bezig zijn hun land kapot te maken. Het resultaat was te voorspellen: rapport afgekeurd, niet bruikbaar voor Surinaamse consumptie. De consultants werden betaald en gevraagd om voortaan hun waarheid ergens anders aan andere regeringen te gaan vertellen die het wel wilden horen. Het public sector reform (PSR), waarvan het rapport gedurende enige tijd openbaar was in het publieke domein, werd een regelrechte fiasco, omdat de opdracht verkeerd was en niet paste in die tijd. Het PSR-rapport van Venetiaan 2 is nu meer dan relevant. Er is niet veel veranderd tussen toen en nu of beter gezegd, dezelfde problemen zijn alleen maar groter geworden. Er moet vanuit de burgerij, de belastingbetalers, een oproep worden gedaan om in de trend van de ‘ambtenarenstop’, een ‘consultantsstop’ wettelijk in het leven te voeren. Er is geen terrein in Suriname, los van het technologische en het medisch-wetenschappelijke, waarover niets vastgelegd is, waar het aan schort en wat gedaan moet worden. De overheid heeft op alle vlakken, behalve technologische (beta) en medisch-wetenschappelijk, deskundigen die haarfijn kunnen uitleggen hoe de ministeries beter moeten functioneren en hun goederen en diensten efficiënt en waarde-toevoegend kunnen leveren in de geest en tegen de achtergrond van de hedendaagse problematiek.
Als we consultants erbij halen, van binnen- of van buitenland, zullen ze de boel alleen maar frustreren. En voor de volledigheid, deze overheid gaat ook niet presteren. Er is alom oneerlijkheid en corruptie tiert welig. Corruptelingen worden vanuit de hoogste leiding beschermd, eerlijke krachten worden bij een halve fout aan de hoogste boom gehangen. Het hoger kader dat de ministeries en het land tot grotere hoogten moet brengen, zijn zwaar onderbetaald en nu gedegradeerd tot bedelaars. Ze zijn politiek monddood gemaakt en niemand komt voor ze op. Het Surinaams hoger kader is zwaar ondergewaardeerd en gedemotiveerd. In principe is dit hoger kader allang bezig in een ongeorganiseerde slow-down-actie, maar ze zitten vast aan een overheidsbaan die hen vernedert. De leiding van het land kan het optekenen: zonder de betrokkenheid en de inzet en dus de waardering van het hoger kader is het inzetten van consultants even verwerpelijk als corruptie. Het inzetten van het overgrote deel van de consultants wordt ook ervaren als een belediging van het aanwezige kader bij de ministeries. Houdt u dus op om schaarse belastingmiddelen op deze wijze over de balk te smijten. Tot slot: het rapport is geen bewijs dat iets op HI is veranderd en het geeft ook geen aanleiding om dat te geloven voor de toekomst.

error: Kopiëren mag niet!