Twee afgestudeerd aan masteropleiding Mineral Geosciences

Twee studenten afgestudeerd van de masteropleiding in Mineral Geosciences.1
Twee studenten afgestudeerd van de masteropleiding in Mineral Geosciences.2Met het afstuderen van Renuka Ramsukul en Shalindra Taroenoredjo van de masteropleiding in Mineral Geosciences op vrijdag 26 augustus en zaterdag 27 augustus zijn inmiddels zes studenten van cohort I afgestudeerd. De verwachting is dat de overige negen studenten uiterlijk december 2016 de opleiding afronden. Renuka Ramsukul is werkzaam bij Rosebel Gold Mines. Haar afstudeerthesis “An economic evaluation of Roma North West Pit Design Alternatives” heeft betrekking op de bestudering van de meest winstgevende designs voor de Roma North West Pit, een bestaande mijn van Rosebel. De afstudeerthesis van Shalindra Taroenoredjo, die ten tijde van haar onderzoek werkzaam was bij de Suralco, handelt over de mineralogische en geochemische eigenschappen van de afzettingen in de Lelydorp I bauxietmijn. De masteropleiding in Mineral Geosciences is gestart in oktober 2012 en wordt gecoördineerd door de studierichting Delfstofproductie van de Faculteit der Technologische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). Aan cohort I hebben 15 studenten deelgenomen. Cohort II is in oktober 2015 gestart met een aantal van 20 studenten; het eerste collegejaar is net afgesloten. Deze masteropleiding is geaccrediteerd door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (Nova).
De masteropleiding in Mineral Geosciences wordt gefinancierd door Rosebel en voorziet in de behoefte van de Surinaamse mijnbouwsector, kennisinstituten en de overheid aan gespecialiseerd en gekwalificeerd kader. Vanaf de start van de opleiding in 2012 heeft Rosebel ruim 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor zowel de masteropleiding, alsook voor het upgraden van de bacheloropleiding in Delfstofproductie.

error: Kopiëren mag niet!