‘Verkavelaars houden mensen voor de gek’

Er zijn in de gemeenschap veel klachten over verkavelaars die burgers voor de gek houden wanneer zij een perceel met of zonder woning bij hen kopen. Vaker wordt er geklaagd vanuit de gemeenschap dat er actieprijzen worden geboden op percelen met of zonder woning, die je gelijk zou kunnen betrekken of waarop men gelijk zou kunnen bouwen, omdat alles ‘geregeld’ zou zijn. ‘Geregeld’ in die zin dat alle stukken gelijk in orde gemaakt zullen worden, omdat er met notarissen gewerkt wordt. Echter komt het voor dat de verkavelaar een schuld heeft op het perceel en de bank naderhand bij de nieuwe eigenaar komt aankloppen om die te betalen. Dat is een welbekend fenomeen geworden binnen de maatschappij. Dat werd aangegeven door een lid van de Consumentenkring Suriname in een radioprogramman vrijdagmiddag aangehaald tijdens een interview. Bestuurslid Elmond van Consumentenkring Suriname had tevens een benadeelde meegenomen wie precies zo een geval heeft meegemaakt. De heer Vyent zegt twee jaar terug een perceel gekocht te hebben met daarop een woning. Hij had het geld overgemaakt, een bedrag van Euro 20.000.
Alles is zwart op wit en Vyent heeft getekend, hoewel er enkele zaken waren die hem niet duidelijk waren. Het blijkt dat de nodige papieren niet geregeld zijn bij de notaris wat erin heeft geresulteerd dat het huis in beslag is genomen. De benadeelde heeft aangegeven dat dit niet hem alleen is overkomen, maar dat op meerdere percelen in het gebied van Vredenburg Serie B te Wanica beslag is gelegd. Dat wil zeggen dat er meerdere slachtoffer zijn van dit verkavelingsbedrijf. Het lijkt er tevens op alsof niets meer gedaan kan worden, omdat er inmiddels een ander directeur is geplaatst.
De benadeelde heeft een advocaat in de arm genomen en is daarnaast ook gestapt naar de Consumentenkring voor advies. Elmond geeft aan dat er geen overleg is tussen Openbare Werken en RGB wanneer iemand een grond krijgt voor bepaalde doeleinden. Grond verkregen als grondhuur blijft die titel behouden. Verkavelaars verkavelen grond voor bouw, terwijl ze die hebben gehad voor landbouwdoeleinden. Veelal geeft de notaris de mensen ook niet aan dat zij geen grond met als titel grondhuur moeten kopen. De koper verkrijgt niet de eigendom, omdat toestemming voor de overdracht via het ministerie van RGB moet worden verkregen. In de tussentijd kan de voormalige eigenaar nog een lening nemen op de grond. De nieuwe eigenaar blijft dan zitten met de schulden. Dit soort bedrijven nemen de mensen gewoon beet. De Consumentenkring waarschuwt voor deze praktijken.

error: Kopiëren mag niet!