Jaloezie onder Hindoestanen in Suriname

Ter verkrijging van de bachelorsgraad in de psychologie bij de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft Dascha Dipokarto in de periode oktober 2015 tot december 2015 een onderzoek gedaan onder 104 Hindoestanen in de leeftijd variërend tussen de 25 en 50 jaar, afkomstig uit Paramaribo en Commewijne, over jaloezie. Jaloezie is er vanaf de mensheid en wordt door de evolutie psychologie tot een basisemotie gerekend. Het wordt gerekend tot de top drie van de meest voorkomende problemen in intieme relaties. Het kan worden gezien als een adaptief vermogen om te overleven, maar dient ook als bescherming tegen overspel. Echter kan jaloezie, die als basisemotie dient, in een gezonde relatie erge vormen aannemen, fataal eindigen en als één van de voornaamste oorzaken gezien worden van huiselijk geweld. Deze problemen kunnen soms behoorlijk uit de hand lopen, waarbij zelf doden vallen. Er zijn talloze jaloezieverhalen, die op fatale wijze eindigden. In Dagblad Suriname van 5 november 2014 was te lezen dat een man zijn vrouw vermoordde en vervolgens een eind aan zijn eigen leven maakte. Op 4 december 2013 werd er op ander medium bekendgemaakt dat een man zijn ex-vrouw en haar nieuwe vriend kapverwondingen heeft toegebracht als reactie op de nieuwe relatie van zijn ex-vrouw. Volgens cijfers van het Korps Politie Suriname (KPS) zijn er in 2015 als gevolg van jaloezie, 1.524 gevallen van huiselijk geweld geregistreerd in Paramaribo en 1.564 gevallen in Commewijne. De onderzoekers, dr. Glenn Leckie en Dascha Dipokarto BSc., geven geen waardeoordeel over de gevonden gedragingen, maar hopen dat de lezers voordeel zullen trekken uit de informatie en leed als gevolg van jaloezie zullen voorkomen.
In een waardevolle relatie is volgens de evolutiepsychologie jaloezie een geëvolueerde adaptatie, een aanpassing dus die wordt geactiveerd door ervaren dreigingen. Het dient in een romantische liefdesrelatie als bescherming voor verlies van de partner. Reactieve jaloezie is de mate waarin individuen negatieve emoties ervaren zoals boosheid en teleurstelling, wanneer ze denken of hebben uitgevonden dat hun partner ontrouw is geweest. Individuen kunnen boos worden om het feit dat hun partner met een andere persoon van het ander geslacht flirt of kust. Possessieve of bezitterige jaloezie leidt ertoe dat individuen hun partner onthouden contact te hebben met andere individuen vooral van het andere geslacht. Deze jaloerse mensen vinden het niet acceptabel dat hun partner met mensen van vooral het andere geslacht socialiseren en verbieden dit dus. Angstige jaloezie verwijst naar een proces waarbij men denkt en zich inbeeldt. Men raakt dus ervan overtuigd dat de partner ontrouw is. Deze gedachten van verdenking en verdacht making kunnen zorgen voor gevoelens van angst, ergernis, wantrouw en agressie.
Gevolgen van jaloezie
Jaloezie kan gezond zijn voor een relatie omdat het kan aangeven dat er liefde aanwezig is. Immers, als je niet om je partner geeft, dan hoef je niet jaloers te zijn. Echter is een overvloedige mate van jaloezie ongezond voor zowel de relatie en voor het welzijn van de mensen. Het lichamelijk welzijn van een persoon kan worden verstoord, waaronder angststoornissen en kanker kunnen ontstaan naast de onzekerheid en ontevredenheid die het in een relatie kan brengen.
Resultaten van het onderzoek
Als gekeken wordt naar reactieve, possessieve en angstige jaloezie bij de onderzochte Hindoestanen in Suriname dan blijkt dat reactieve jaloezie het meest voorkomt. Dus jaloezie in de vorm van boos worden omdat de partner met een ander flirt of kust, komt het meest voor. Voor elke vorm van jaloezie konden er 25 punten worden gescoord. De gemiddelde score voor reactieve jaloezie was 22. De gemiddelde score voor possessieve of bezitterige jaloezie was 11.75 en voor angstige jaloezie 11.55. Uit het onderzoek komt ook dat er geen verschil is in de verschillende vormen van jaloezie tussen de Hindoestanen die in Paramaribo wonen of in Commewijne, ook niet tussen het opleidingsniveau van de respondenten en jaloezie. Dus bij elk opleidingsniveau komt jaloezie in dezelfde mate voor. Als niet naar de vormen van jaloezie wordt gekeken, maar naar de totaal score voor jaloezie, dan blijkt er een verband te bestaan tussen leeftijd en jaloezie. Er blijkt namelijk een afname te zijn bij zowel de mannen als de vrouwen naarmate ze ouder worden, maar de jaloeziescore is in elke leeftijdscategorie hoger bij de Hindoestaanse vrouwen dan bij de Hindoestaanse mannen. Er is in de regio weinig tot geen onderzoek gedaan over jaloezie. Onderzoek op Curaçao wees uit dan vrouwen die op jonge leeftijd hun vader verloren omdat die het gezin verliet, als volwassenen meer angstige jaloezie vertoonden, dus eerder denken en zich verbeelden dat de partner ontrouw is.

error: Kopiëren mag niet!