Werkloosheid een enorm schrikbeeld

Uit verzamelde informatie kan gemeld worden, dat voor de crises 15% van de economisch actieve personen werkloos was. In 2012 kende Suriname volgens de bestaande onnauwkeurige statistieken 21.000 werklozen. Vermoed wordt, dat het aantal hoger moet hebben gelegen. Suriname had in 2013, volgens de ILO, het hoogste werkloosheidscijfer in Zuid-Amerika en op vier na het hoogste in de Amerika’s. Sedert toen is de ziekte kwaadaardiger geworden. Er vonden afvloeiingen plaats bij bedrijven in diverse sectoren. Suralco en IamGold om er twee te noemen. Crises op alle fronten. Inkrimpende bedrijven, gedwongen ontslagen, faillissementen zijn aan de orde van de dag.
Werkloosheid legt een domper op de levensvreugde
Het schooljaar 2015-2016 is net afgesloten duizenden jongeren zijn aan het leger van werklozen toegevoegd. Werkloosheid, nota bene in tijden van crises is een schrikbeeld, het heeft ernstige economische, maatschappelijke en sociale invloed en gevolgen. Werkloosheid legt een domper op de levensvreugde, sociale contacten gaan verloren en veroorzaakt stress, depressiviteit en lichamelijke klachten. Gezegd wordt, dat werkloosheid van invloed is op de gezondheid van individuen, en het is niet verwonderlijk dat studies een verband hebben aangetoond tussen werkloosheid en zelfmoord.
Wat doet het Ministerie van Arbeid om uit de misère te geraken?
Deze vraag werd voorgelegd aan de econoom Clifford Marica die onder Ronald Venetiaan minister van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu was. Het werkloosheidsvraagstuk kan volgens Marica tegengegaan worden met deugdelijk beleid. Hij vreest met ‘grote vreze’, dat de huidige regering niet in staat is om beleid uit te zetten en uit te voeren dat werkgelegenheid vergroot. Er is een samenhangende aanpak vereist om het probleem op te lossen.
Drs. Marica vindt het jammer, dat “Technologische Ontwikkeling en Milieu” onder Bouterse van het ministerie is weggehaald. Daarmee werd het ministerie, dat goed op weg was en haar deel heeft bijgedragen aan het economisch succes van de regeringen Venetiaan, uitgehold. Het is nu weer kaaltjes, het Ministerie van Arbeid, vandaag de dag.
De filosofie en het beleid was om technische ontwikkeling en innovatie mee te nemen in het arbeidsproces. Meegaan met de technologische ontwikkeling van de wereld, de aansluiting niet verder zien verminderen en werkgelegenheid creëren maakte vooruitgang mogelijk. Werkgelegenheid brengt productie met zich mee. Tijdens het produceren wordt het milieu beschadigd. Het arbeidsproces als de grootste vervuiler in de wereld heeft het in handen om het milieu in belangrijke mate te beschermen. Marica: ‘Daarom bestond het Ministerie van Arbeid en Technologische Ontwikkeling en Milieu. Door arbeid, technologische ontwikkeling en milieu samen te brengen is het de regering gelukt om een stuk stabilisatie neer te zetten en garanties in te bouwen, om duurzaamheid in onze productie te bewerkstelligen. Het is onbegrijpelijk dat de regering Bouterse-Ameerali het ministerie heeft opengebroken. Het werd weer kaaltjes, Ministerie van Arbeid. Het is een duidelijke verarming.’

error: Kopiëren mag niet!