Vier moties oppositiepartijen geweigerd door DNA-voorzitter

Doekhie fel tegen aanname motie tegen veiligheidSuppletoire begroting met algemene 29 stemmen goedgekeurd

Tijdens de voortzetting van de behandeling van de suppletoire begroting vrijdag in De Nationale Assemblee (DNA) ontstond een heftige discussie toen de oppositie tijdens een interruptie de gelegenheid vroeg om een motie in te dienen voor de aanpak van de criminaliteit in het land. William Waidoe (PL) trok uit de goedgekeurde begroting en de in behandeling zijnde suppletoire begroting de conclusie dat het ministerie van Justitie en Politie met een flink tekort zit aan financiële middelen. Hij twijfelt of de minister in december inderdaad de veiligheid kan garanderen, zoals zij heeft beloofd. Namens de oppositie nam hij de gelegenheid om een motie in te dienen, waarin de veiligheid van de samenleving wordt besproken. In totaal zou de oppositie vier moties indienen. In de moties roept de oppositie de regering op om de veiligheid van de samenleving te garanderen door de criminaliteit hard aan te pakken. Hiernaast moet zij dusdanig beleid voeren dat de medische zorg gegarandeerd is, de kwalitatief van onderwijs gewaarborgd wordt door meer geld hierin te stoppen en dat de regering overgaat tot het aanpakken van corruptie en het verhogen van de verdiencapaciteit. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons voerde aan dat zij de motie niet kon accepteren, omdat de tweede ronde voor het parlement reeds voorbij was. De oppositie heeft donderdagavond niet deelgenomen aan de tweede ronde van de begrotingsbehandeling. Geerlings-Simons gaf aan dat zij uit zou zoeken of er nog een mogelijkheid was om deze motie alsnog in ontvangst te nemen. Volgens de politica zijn er duidelijke afspraken in de memorie van toelichting over het indienen van moties. “Wanneer u tijdens een interruptie spreekt, dan voert u niet het woord over een onderwerp”, aldus de voorzitter.
Begroting aangenomen
De suppletoire begroting is uiteindelijk toch met 29 algemene stemmen goedgekeurd. De oppositie is bij de stemming uit de vergaderzaal gelopen.
Doekhie fel tegen indiening motie tegen ‘veiligheid’
Rashied Doekhie (NDP) vond dat het ordereglement duidelijk is ten aanzien van het indienen van moties. “Wanneer u suggereert dat u dat zal bekijken, moet ik u nu zeggen dat u buiten de regels om gaat handelen”, zei Doekhie aan de DNA-voorzitter. Doekhie benadrukte dat wanneer mensen uit de vergaderzaal weglopen en daar niet gebruik maken van hun rechten, zij nu niet naar hun rechten moeten komen zoeken. De coalitie zal volgens hem niet meewerken om een paskwil te maken van het parlement. “Laten zij het reglement gaan lezen”, aldus Doekhie
‘De oppositie bezondigt zich op geen enkele wijze’
Mahinder Jogi (VHP) citeerde artikel 39 van het Reglement van Orde. Volgens hem voldoet de motie wel aan de eisen gesteld, omdat er wordt aangegeven wie de motie mag indienen, aan welke voorwaarden de indiener van de motie moet voldoen en aan welke voorwaarde de motie moet voldoen. Volgens hem was de spreker Waidoe wel aan het woord, omdat het artikel niet aangeeft in welke ronde, bij interruptie of punt van orde de spreker moet spreken. “De oppositie bezondigt zich op geen enkele wijze. Wij doen ons werk conform het reglement van orde”, aldus Jogi. Geerlings-Simons vond echter dat artikel 48 aangeeft dat niemand tweemaal het woord mag voeren. Het woord voeren heeft volgens haar betrekking op de behandeling in rondes. Door afspraken is een uitzondering gemaakt om interrupties te voeren. Na de schorsing van de vergadering zei Jogi dat Geerlings-Simons donderdagavond niet aangegeven heeft dat zij na de ronde van de commissie van rapporteurs verder zou gaan met de vergadering. Hij hekelde het feit dat de motie niet in ontvangst is genomen. Marinus Bee (Abop) benadrukte dat de oppositie eerder meerdere malen moties heeft ingediend, terwijl Geerlings-Simons geweigerd heeft deze in behandeling te nemen. “Motie of geen motie. De problemen van het volk zijn daar en daarvoor komen wij op”, aldus Bee.
Verklaring oppositie:
In een verklaring geven de partijen aan dat bij het behartigen van de belangen van het volk zij wordt geconfronteerd met nog steeds wijzigende regels en afspraken, die totaal in strijd zijn met het Reglement van Orde voor DNA en een objectieve en democratische wijze van leidinggeven. Het Reglement van Orde voor DNA geeft volgens hun duidelijk aan wat de voorwaarden zijn voor het indienen van een motie. De spreker moet aan het woord zijn en het onderwerp moet onder de hamer zijn. Vervolgens moeten discussies over het onderwerp gaande zijn. Het Reglement van Orde voor DNA verbiedt niet dat moties mogen worden ingediend, ongeacht de spreekronde. Het is ook van belang dat de spreker medeondertekenaar moet zijn van de moties. Moties moeten door minimaal 5 leden worden ondertekend. De moties van oppositie partijen voldoen volgens de verklaring aan alle zaken zoals opgenoemd in de artikelen 39 en 48 van het Reglement van Orde en het besluit 88 van de besluitenlijst van de huishoudelijke vergadering van 24 juni 2016 in De Nationale Assemblee.

FR

error: Kopiëren mag niet!