Silos ziet lichte daling criminaliteit door inzet leger

Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos merkt dat de gezamenlijke patrouilles tussen het Korps Politie Suriname (KPS) en het Nationaal Leger (NL) ervoor gezorgd heeft dat bepaalde vormen van criminaliteit een lichte daling vertonen. Tijdens de tweede ronde van de behandeling van de suppletoire begroting in De Nationale Assemblee (DNA) vrijdag hield de bewindsvrouw het college voor dat statistieken uitgewezen hebben dat het opmerkelijk is dat de gekwalificeerde diefstallen uit en vanaf auto’s en inbraken opvallende criminaliteiten zijn in deze periode. Zo hadden wij in januari 2016, 338 gevallen van gekwalificeerde diefstallen en in nu in augustus 301. Diefstal vanuit een wagen is van 208 in januari teruggebracht is naar 197 in augustus. Wat inbraken betreft, is de drop van 334 in januari teruggebracht naar 221 in augustus. “Hiermee kan worden aangetoond dat de gezamenlijke acties met het leger, de verhoogde surveillance, het inzetten van de zwaardere categorieën politie in de surveillance enigszins effect heeft”, benadrukte de minister. Zij hoopt over 6 maanden een veel rooskleurig beeld te geven. “Wij zijn er nog niet, maar die drop is te merken”, aldus Van Dijk-Silos. Eerder heeft de bewindsvrouw veel stof doen opwaaien door aan te geven dat zij geen financiële middelen krijgt om de criminaliteit aan te pakken. De minister benadrukte dat het ministerie en KPS niet stil zitten. Ook zij vindt de gevallen nog steeds te hoog, maar er wordt alles aan gedaan om de situatie beheersbaar te maken.
‘10 inbraken per dag is veels te veel’
Assembleelid Krishna Mathoera (VHP), ex-politiecommissaris, vroeg de minister eerder statistieken te presenteren om de situatie te bevestigen. Ondanks de lichte daling blijkt de situatie volgens de parlementariër nog ernstig te zijn. Mathoera zei tijdens interruptie dat een snelle berekening aangeeft dat in januari bijna 10 inbraken per dag waren. “Dat is veels te veel. Uit het veld merk ik ook dat weinig aandacht door de politie besteed wordt aan inbraken en dat er zelfs weinig aandacht besteed wordt aan de oplossing van deze inbraken.” De politica vroeg extra aandacht van de regering voor de inbraken en jeugdcriminaliteit. Volgens Mathoera is er een stijgende trend, waar al 300 tot 400 jeugdigen tussen 12 en 18 al zijn ingesloten.
FR

error: Kopiëren mag niet!