Uitspraak Juspol misplaatst

Door de minister van Juspol is een zeer gevaarlijke uitspraak gedaan in het kader van de veiligheid. Een minister die aangeeft de criminaliteit niet te kunnen aanpakken, kan moreelethisch bekeken niet langer op een ministersstoel zitten. Als de minister volgens haar de crime niet kan aanpakken, waarom moet men dan langer minister zijn voor dit departement? Deze minister doet heel regelmatig ongenuanceerde uitspraken die onverantwoord zijn, omdat er niet daarop volgend maatregelen komen om het probleem op te lossen. De minister heeft een strategie om te choqueren, de media en de burgerij is dan bezig met het rookgordijn dat wordt opgetrokken. Men heeft de handen dan zodanig vol van deze bommetjes, dat de civil society vanwege een zwaar capaciteitsgebrek niet komt aan het onderzoeken van beleid en wat de oplossingen zijn die de regering aandraagt. We verwijzen naar los-vaste uitspraken in het kader van Vreemdelingenzaken en de brand, slavernij in het binnenland (30.000 slaven volgens de minister), burgeroorlog in Suriname en toepassing van massageweld, over de staatsveiligheid of verstoring openbare orde vanuit de aanhanger van de president en nu over het feit dat ze geen criminaliteit kan aanpakken. Zo een uitspraak speelt de criminelen in de kaart. Ten eerste moet onderkend worden dat deze minister kwaliteiten ontbeert om de politie te motiveren en op dit stuk beleid te maken en de uitvoering aan te sturen. De minister heeft geen politie-ervaring en heeft daarom een politieman op de directeursstoel. Op de stoel van de korpschef is niet een bepaald sterke persoonlijkheid gezet. De minister appelleert niet aan het politiekorps en zal ook met geld en middelen in handen niet in staat zijn om het korps effectief en efficiënt te maken. De minister haar specialiteit is het civiele recht en dat betekent bijvoorbeeld dat ze wetgeving en vraagstukken met betrekking tot het civiele recht wel aankan. Het strafrecht is een heel ander ding en dat geldt ook voor de mensenrechten en de verschillenden aspecten daarvan zoals de rechten van het kind. De minister is dus tot nu toe wel goed geweest om schokkende gegevens te presenteren, maar voor oplossingen kan ze niet zorgen. Het lijkt er ook veel op dat ze met de technische deskundigheid van het ministerie niet zal kunnen omgaan. Ze is de minister van het departement die het meest inbreuk heeft gemaakt op de rechterlijke macht en de rechtstaat. Het is al decennialang zo dat ministers een zogenaamd probleem van geld ter tafel brengen om hun onvermogen te camoufleren. De laatste minister van NF op Juspol was een van de weinige die duidelijk aangaf dat het probleem op het ministerie geen geldprobleem was. Nu is er inderdaad een gebrek aan geld, maar moet daarmee gezegd worden dat de criminaliteit niet zal worden aangepakt? Zullen de politiemannen naar huis worden gestuurd? Is er nu geen ruimte voor preventieve maatregelen? Juspol zou nu geen bedragen geautoriseerd krijgen voor middelen, welke is onbekend. De vp heeft de ongerustheid in de samenleving niet weggenomen door te laten blijken dat het geldgebrek nu zo groot is dat gekozen moet worden tussen volksgezondheid en veiligheid en de laatste zou het onderspit delven. Het is wel een ernstige situatie in het land als tussen deze twee beleidsgebieden een keuze moet worden gemaakt. De vp zegt dat veiligheid wel een prioriteit is, maar dat de pot met geld leeg is. Nu wordt voorgesteld om het geld dat de politie via boetes binnenhaalt, ter beschikking te krijgen om het politieapparaat te runnen. Dit punt is niet nieuw en is al ettelijk keren aan de orde gekomen. Administratieftechnisch en wettelijk zou het onmogelijk zijn om vooralsnog dit oplossingsmodel te gebruiken. Dit kan de corruptie binnen het korps wel gaan verhogen. Het is duidelijk dat de minister van Financiën geen moeite heeft om de boetegelden ter beschikking te stellen. Als deze oplossingsmodellen geen bezwaar ondervinden bij het ministerie van Financiën, dan rijst de vraag waarom de minister moet zeggen dat de criminaliteitsaanpak niet zal kunnen worden gegarandeerd. Heeft de minister dit gedaan om populair te zijn bij de politie, door begrip te tonen voor de politie? Wat het voertuigenprobleem betreft, vinden wij dat de minister niet inventief heeft gezocht naar oplossingen. Het is in de media verschenen dat er een overschot aan voertuigen met misbruik van staatsmiddelen is aangeschaft bij de SBS, EBS en Telesur. Het wagenparkprobleem is al geruime tijd een probleem bij de politie. Elke keer dat berichten gelanceerd worden dat wagens overtollig zijn, behoort de politieminister daarop af te gaan. Het ministerie dat het grootste probleem heeft met vervoer is het ministerie van Juspol. Het is zaak dat een grondige begeleiding plaatsvindt van de Juspol-minister. Een minister op dit departement kan zich niet permitteren om een ‘loose canon’ te zijn. Het is nu ook tijd dat de minister op zijn departement het technische werk begint. Bij justitie heeft de minister infrastructuur kapot gemaakt, maar daar heeft ze nog enkele kansen. Bij politie zijn de kansen om te slagen voor deze minister zeer klein. Het heeft te maken met onvermogen op dit betreffende vlak.

error: Kopiëren mag niet!