Toerismeplatform noodzakelijk

Er is positief nieuws vanuit de regering met betrekking tot de ontwikkeling van de toerismesector in Suriname. De STS en de SLM hebben een overeenkomst getekend en daarmee hebben deze autoriteiten te kennen gegeven dat ze beseffen wat de kracht van samenwerken is. Het ware perfect geweest als TCT ook had meegetekend. Dan was er een uitzonderlijke tripartiet akkoord tot stand gekomen. Voor ons part kan hiertegen een betaalde unit worden aangesteld om de aansturing en monitoring van het werkplan ter hand te nemen. De toerismesector is zwaar onderontwikkeld in Suriname en ook dit heeft te maken met een capaciteitsgebrek. Neem nu alle gebouwen en monumenten binnen Paramaribo met een rijk en tot de koloniale verbeelding sprekende geschiedenis. De gebouwen en de monumenten en de bijzondere pleinen zijn er, maar hun geschiedenis is niet beschreven voor toerismedoeleinden. Suriname heeft een interessante geschiedenis en met zijn eigen bijzonderheden en personages. De geschiedenis van Suriname moet gelinkt worden aan het toerisme en de toerismebedrijven. Nu de partners bezig zijn, moet de introductie van een ‘hop-on-hop-off’ bus ook in Paramaribo worden geïntroduceerd. Het feit dat onze geschiedenis niet wordt geschreven voor toeristische doeleinden, heeft te maken met het tekort van de historici in Suriname, waaronder de geschiedenisleraren. Natuur, cultuur (en cuisine) en geschiedenis zijn de grootste toerismeproducten van Suriname die verkocht kunnen worden. De geschiedenis is bedreigd, omdat de monumenten van de geschiedenis, het historisch erfgoed, wordt als een last gezien. Men ziet het historisch erfgoed van Suriname niet als een economische opportunity, maar een last die duur is en onderhouden moet worden. SLM en TCT werken samen, TCT moet aansluiten en in het programma dat men uitvoert moet men betrekken alle toerbedrijven, overkoepelende culturele en religieuze verenigingen (ook de Javanisten), culturele ondernemers, de inheemse en tribale volken (VIDS etc..), de historici, alle Surinaamse ambassades (ook in de Aziatische landen) en alle hotels. Een Toerismeplatform met deze actoren erin is ook noodzakelijk. In het plan moeten ook vliegbedrijven worden meegenomen. Misschien zal het nodig zijn om een link te leggen met een grotere vliegmaatschappij die aansluiting biedt op een groter netwerk in de regio en op het continent. Eerder schreven we dat in het belang van een betere verbinding het vliegbedrijf Copa een optie is. Deze aanbeveling is eerder ook al gedaan. Alleen gezamenlijk – in samenwerking tussen alle nationale actoren – kan het toerisme in Suriname worden ontwikkeld. De SLM en de STS zijn ermee begonnen en ze moeten het momentum niet verliezen. Deze samenwerking komt op een heel geschikt moment waarop de diversificatie van de economie aan de orde en een noodzaak is. Uit de gegevens blijkt dat Suriname geen echt toerismeland is, omdat we niet via marketing of vanwege onze cultuurproducten vreemdelingen voor vakantie in het land krijgen. Uit de cijfers blijkt dat het overgrote deel van de vakantiegangers hier komt vanwege een historische band en om familie te bezoeken. Ze geven wel wat uit, maar daarmee ligt nog een heel groot terrein braak. De uitdaging is om de autochtone Europeaan, de Aziaat, de Amerikaan en de vakantiegangers uit Unasur naar ons land te lokken. We hebben te bieden een samenleving die meer dan 10 talen praat maar elkaar in de lingua franca herkent, erkent, respecteert en samen dingen doet. De moskee en de synagoge aan de Keizerstraat zijn een symbool voor de Surinaamse samenleving en voor de wereld een voorbeeld waar we naar toe moeten werken. Deze plek is een stop op de hop-on-hop-off route. Dat zijn een of meerdere routes met verschillende stops waar toeristen meet een 1 – of 2-dagenkaart ongelimiteerd kunnen in- en uitstappen. Suriname heeft wel ruimte voor een route in Paramaribo, maar eerst moeten we onze historische personages ook aanmerken als groot, waardig om te delen met het buitenland. Deze personages hebben we wel gehad. We bieden een mooie binnenlandse jungle met een heel rijke flora en fauna. We bieden aan inheemse en tribale volken die bewust hun cultuur en leefwijze nog authentiek beoefenen en deze delen met toeristen. We hebben een geschiedenis met Engelse, Portugese en Nederlandse kolonisten die hun stempel op Suriname hebben gedrukt. Er zijn tekens in Suriname die veel geschiedenis herbergen. We moeten onze geschiedenis delen met de wereld. In elk geval juichen we het toe dat een goede stap is gezet door STS en SLM. TCT moet niet achter blijven en binnen een maand moeten deze drie samen een overeenkomst tekenen. TCT moet zich niet afzijdig houden van het toerismegebeuren en zich ook direct mengen in deze pogingen, niet alleen indirect via STS. Omdat er een dringende noodzaak is om de economie te diversifiëren, moeten ook op snel tempo alle administratieve, wettelijke en commerciële barrières worden weggewerkt om het toerisme te vergroten. We complimenteren SLM en STS.

error: Kopiëren mag niet!